YTN Kauppa / Palkankorotukset 2023

Kartoitamme kyselyllä kaupan alalla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden tilannetta palkankorotuksiin liittyen. Hintojen nousun myötä tarve palkankorotuksille on entistä suurempi ja työehtosopimuksissa on sovittu suhteellisen korkeista palkankorotuksista sekä toimeentuloa turvaavasta kertaerästä. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole kaupan alalla työehtosopimusta eikä palkankorotukset täten automaattisesti ylemmille toimihenkilöille tule.


Hyödynnämme kyselystä saatuja tuloksia kaupan alan edunvalvonnassa palkkakehityksen edistämiseksi. Tulemme informoimaan jäseniä tuloksista ja tuemme tätä kautta palkkaneuvotteluita muun muassa tarjoamalla kattavan kuvan vallitsevasta tilanteesta paikallisten keskusteluiden tueksi. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn.


Vastaathan kyselyyn 31.8. klo 16.00 mennessä. Vastaaminen kestää n. 5-10 minuuttia. Vastaukset kerätään anonyymisti.


Vastanneiden ja arvontaan osallistuneiden kesken arvomme neljä 50€-arvoista GoGift-Superlahjakorttia. 


Etukäteen vastauksista kiittäen,


Joonas Kopra, YTN Kaupan ala

joonas.kopra@ytn.fi

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Tehtäväryhmä/osasto:

Valitse vaihtoehdoista lähimpänä työtehtäviäsi oleva tehtäväryhmä/osasto

4. Yritys

5. Korkein suorittamasi tutkinto: 

6. Asemataso 

7. Onko työnantajasi määritellyt sinut ylemmäksi toimihenkilöksi?

Viime kädessä työnantaja määrittelee henkilöstöryhmät (suorittavan työn tekijä, toimihenkilö, ylempi toimihenkilö). Ylemmälle toimihenkilölle ominaista on työn itsenäisyys ja vastuullisuus, sekä korkeakoulutus ja asiantuntija- tai esihenkilöasema. Nämä kuitenkaan eivät ole edellytyksiä, että on ylempi toimihenkilö.

8. Noudatetaanko työsuhteessasi täysimääräisesti kaupan alan työehtosopimusta (sisältäen myös tes:n mukaiset palkankorotukset)?

Ylempiin toimihenkilöihin saatetaan usein noudattaa soveltuvin osin kaupan alan työehtosopimusta, mutta ei kokonaisuudessaan ja pakottavasti. Tässä tarkoitetaan täysimääräisesti noudattamisella sitä, että työsuhteen ehtojen lisäksi myös palkankorotukset tulevat sinulle suoraan työehtosopimuksessa sovitulla tavalla.

0%