Kemikaalikysely 2022

Arjen kemikaalit ovat sellaisia aineita, joita käytämme jokapäiväisessä elämässämme, kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, terveydenhoidossa, siivouksessa, ruoanlaitossa ja puutarhassa.


Useimmat arjen kemikaalit ovat käyttötarkoituksessaan hyödyllisiä ja oikein käytettyinä vaarattomia, mutta on kuitenkin myös kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja.


Kysely arjen ja ympäristön kemikaalien aiheuttamista haasteista ja terveyshuolista toteutetaan Allergia-, iho- ja astmaliiton, Marttaliiton sekä Kuluttajaliiton yhteistyönä. Kyselyn tavoitteena on selvittää tiedontarpeita terveyttä edistävien arjen valintojen tueksi.

Oma toimintani arjen kemikaalien kanssa

Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
En osaa sanoa
Osaan tunnistaa kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Osaan tunnistaa kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Osaan käyttää arjen kemikaaleja oikein ja niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne on tarkoitettu.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Osaan käyttää arjen kemikaaleja oikein ja niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne on tarkoitettu.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Kotitaloudessani kemikaalit säilytetään lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Kotitaloudessani kemikaalit säilytetään lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Lajittelen erikseen vaarallisiksi jätteiksi lajiteltavat kemikaalit ja toimitan ne säännöllisesti vaarallisten jätteiden keräykseen.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Lajittelen erikseen vaarallisiksi jätteiksi lajiteltavat kemikaalit ja toimitan ne säännöllisesti vaarallisten jätteiden keräykseen.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Ymmärrän, mitä kemikaalien pakkausmerkinnät tarkoittavat.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Ymmärrän, mitä kemikaalien pakkausmerkinnät tarkoittavat.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Ymmärrän, mitä kemikaalien varoitusmerkit tarkoittavat.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Ymmärrän, mitä kemikaalien varoitusmerkit tarkoittavat.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Osaan valita oikeat suojakäsineet ja muut suojavarusteet, kun käytän vaarallisia kemikaaleja.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Osaan valita oikeat suojakäsineet ja muut suojavarusteet, kun käytän vaarallisia kemikaaleja.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Tiedän miten toimia, jos vaarallista kemikaalia joutuu hengitysteihin, suuhun, silmiin tai iholle.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Tiedän miten toimia, jos vaarallista kemikaalia joutuu hengitysteihin, suuhun, silmiin tai iholle.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Osaan tarvittaessa etsiä luotettavaa tietoa käyttämistäni kemikaaleista.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Osaan tarvittaessa etsiä luotettavaa tietoa käyttämistäni kemikaaleista.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Tiedän, miten voin vähentää käyttämieni kemikaalien haitallisia ympäristövaikutuksia.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Tiedän, miten voin vähentää käyttämieni kemikaalien haitallisia ympäristövaikutuksia.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Pyrin vähentämään omaa kemikaalikuormaani.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Pyrin vähentämään omaa kemikaalikuormaani.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Olen kiinnittänyt enemmän huomiota kemikaalien terveys- tai ympäristövaikutuksiin viimeisen vuoden aikana ostaessani ja käyttäessäni tuotteita.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Olen kiinnittänyt enemmän huomiota kemikaalien terveys- tai ympäristövaikutuksiin viimeisen vuoden aikana ostaessani ja käyttäessäni tuotteita.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Haluaisin saada vinkkejä, miten voisin entisestään vähentää omaa kemikaalikuormaani.*
Arvioi omaa suhtautumistasi kemikaaleihin vastaamalla alla oleviin väittämiin asteikolla 1-5.
Haluaisin saada vinkkejä, miten voisin entisestään vähentää omaa kemikaalikuormaani.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

Testaa, kuinka hyvin tunnet kemikaalien varoitusmerkit ja muut turvallisen käytön ohjeet

Valitse jokaisen määritelmän kohdalla oikea kuvake.

Syttyvä

A

B

C

Syövyttävä

A

B

C

Terveysvaara

A

B

C

Vaarallinen ympäristölle

A

B

C

Ei lasten ulottuville.

A

B

C

Huuhtele kädet käytön jälkeen.

A

B

C

Tuuleta huone käytön jälkeen.

A

B

C

Koen tarvitsevani lisää tietoa seuraavista kemikaaleista

Mitä kautta haluaisit saada enemmän tietoa kemikaaleista?

Vaikuttaako allergiasi, astmasi tai ihotautisi kemikaalien käyttöösi ja tuotteiden valintaan? Muuta mielessä? Vapaa sana.

Kiitos vastaamisesta!

Paina vielä "Lähetä vastaukset", niin vastauksesi tallentuvat.

0%