KESTÄVÄMMÄN MUSIIKKIALAN TYÖKALUPAKKI (KE-MU-T)

KYSELY MUUSIKOILLE

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn elävän musiikin alan käytännöistä ekologisesti kestävän kehityksen alueella!


Pyydämme suuntaamaan katseen hetkeksi pidemmälle tulevaisuuteen, ohi musiikkialan ja koko maailman tämänhetkisen kriisitilan. Millaista on elävän musiikin toiminta ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna? Millaisilla käytännöillä voimme selvitä tulevaisuuden ekokriiseistä? Millaisia toimenpiteitä olemme jo tehneet, mitä vielä pitäisi tehdä?


Tällä kyselyllä pyrimme selvittämään elävän musiikin alan ekologisesti kestäviä käytäntöjä tällä hetkellä sekä kartoittamaan, millaisia palveluita ja välineitä alan toimijat toivoisivat käyttöönsä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ekologisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan esimerkiksi
- toiminnan synnyttämän ympäristökuormituksen vähentämistä
- hiilijalanjäljen mittaamista ja vähentämistä
- päästöjen kompensoimista sekä
- kaikkien edellä mainittujen avulla tapahtuvaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä.


Käsillä oleva kysely on suunnattu muusikoille ja yhtyeille, mutta kyselystä on myös avoin versio kaikille elävän musiikin kentän tomijoille osoittessa www.kestavamusiikki.net.

Kysely on osa Kestävämmän musiikkialan työkalupakki -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan kestävää kehitystä luomalla konkreettinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kenttää. Työkalupakki tulee tarjoamaan välineitä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi sekä syntyneiden päästöjen kompensoimiseksi. Se voisi antaa myös tapahtumayleisölle välineitä, joilla ohjata omia toimintatapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Lisäksi sen tavoitteena on rohkaista kulttuurin ilmastoystävällisempään kuluttamiseen viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Kyselyssä on neljä pääosiota: taustatietojen jälkeen kysymme tiedossasi tai käytössäsi olevista välineistä sekä aiheeseen liittyvistä viestintä- ja koulutustarpeista. Lopuksi voit vielä kertoa toiveitasi hankkeeseen liittyen.


Kysely on anonyymi, mutta jos haluat jakaa kokemuksiasi ja työkalujasi alalle yleisemmin, voit antaa lopussa nimesi ja yhteystietosi tulevia yhteydenottoja varten.


Kyselyn ensimmäisen vaiheen tuloksista koottu raportti on luettavissa osoitteessa www.kestavamusiikki.net. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry, ja se on saanut tukea Musiikinedistämissäätiöltä.

   

Lisätietoja:
Anu Ahola, hankkeen koordinaattori
anuahola26@gmail.com
050 569 0505     

0%