KESTÄVÄMMÄN MUSIIKKIALAN TYÖKALUPAKKI (KE-MU-T)

KYSELY ELÄVÄN MUSIIKIN ALAN TOIMIJOILLE

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn elävän musiikin alan käytännöistä ekologisesti kestävän kehityksen alueella!

 

Pyydämme suuntaamaan katseen hetkeksi pidemmälle tulevaisuuteen, ohi musiikkialan ja koko maailman tämänhetkisen kriisitilan. Millaista on elävän musiikin toiminta ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna? Millaisilla käytännöillä voimme selvitä tulevaisuuden ekokriiseistä? Millaisia toimenpiteitä olemme jo tehneet, mitä vielä pitäisi tehdä?

 

Tällä kyselyllä pyrimme selvittämään elävän musiikin alan ekologisesti kestäviä käytäntöjä tällä hetkellä sekä kartoittamaan, millaisia palveluita ja välineitä alan toimijat toivoisivat käyttöönsä kestävän kehityksen edistämiseksi.


Ekologisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan esimerkiksi
- toiminnan synnyttämän ympäristökuormituksen vähentämistä
- hiilijalanjäljen mittaamista ja vähentämistä
- päästöjen kompensoimista sekä
- kaikkien edellä mainittujen avulla tapahtuvaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä.  
   
Tämä kysely on suunnattu toimijoille, jotka järjestävät elävän musiikin tapahtumia eri rooleissa – festivaalit, orkesterit, muusikot, tapahtumapaikat sekä esiintyvät yhtyeet ja muusikot.


Kysely on osa Kestävämmän musiikkialan työkalupakki -hanketta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdyn kyselyn tulokset ovat jo luettavissa verkkosivustolla www.kestavamusiikki.net, mutta toivomme kyselyyn edelleen vastauksia hankkeen tulevia tiedontarpeita varten. Erityisesti toivomme tietoja alalla jo olevista hyvistä käytännöistä, jotka olisivat laajemminkin jaettavissa. Siksi kysymme myös vastaajan nimeä ja yhteystietoa, mutta voit halutessasi vastata kyselyyn myös anonyymisti.


Kyselyssä on neljä pääosiota: taustatietojen jälkeen kysymme tiedossasi tai käytössäsi olevista välineistä sekä aiheeseen liittyvistä viestintä- ja koulutustarpeista. Lopuksi voit vielä kertoa toiveitasi hankkeeseen liittyen.


Kestävämmän musiikkialan työkalupakki, www.kestavamusiikki.net


Hankkeen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan kestävää kehitystä luomalla konkreettinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kenttää. Työkalupakki tulee tarjoamaan välineitä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi sekä syntyneiden päästöjen kompensoimiseksi. Se voisi antaa myös tapahtumayleisölle välineitä, joilla ohjata omia toimintatapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Lisäksi sen tavoitteena on rohkaista kulttuurin ilmastoystävällisempään kuluttamiseen viestinnän ja koulutuksen keinoin.


Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry, ja se on saanut tukea Musiikinedistämissäätiöltä.

 

Lisätietoja
Anu Ahola, hankkeen koordinaattori
anuahola26@gmail.com
050 569 0505

0%