Ilmoittautuminen Nuuska-agentti -mallin kertauskoulutukseen 

ti 22.11.2022 klo 13-15.00 Teams-alustalla.

Nimi

Sähköpostiosoite

Koulu tai muu toimipiste

Ammatti

Kunta

Kävin Nuuska-agentti -mallin ohjaajakoulutuksen vuonna:

Oletko kouluttanut nuuska-agentteja vuonna 2022?

Kouluttamani nuuska-agentit..

Mitä toivot kertauskoulutukselta?

Tervetuloa!

0%