Kestävät talouspolut -kurssin palaute

Kiitos, kun annat palautetta! Käytämme sitä kurssiemme kehittämiseen. 

Sukupuoli

Ikä

Marttapiiri, jossa osallistuin toimintaan (suluissa piirin esimerkkikaupunki)


Vastaa asteikolla 1-5

(1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
Opin uusia asioita.*
Opin uusia asioita.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Toiminta oli minulle hyödyllistä.*
Toiminta oli minulle hyödyllistä.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Koin, että toiminnassa kaikki olivat yhdenvertaisia.*
Koin, että toiminnassa kaikki olivat yhdenvertaisia.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Suosittelisin toimintaa muille.*
Suosittelisin toimintaa muille.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

Arvosana toiminnasta

(1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen)

Huono

Välttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen

0%