Ilmoittautuminen yritystyöpajaan 29.3.2023, Pori

Kestävän kehityksen seudullinen elinkeinopolitiikka

ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistaminen -hanke


Tervetuloa yritystoimijoiden
työpajaan, joka järjestetään läsnätoteutuksena Porissa 29.3.2023 klo 11:00-15:00 Kaupungintalon 3.krs, hallituskatu 12.


Valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto (MAL-verkosto) on tilannut selvityksen, jossa tutkitaan ekologisesti kestävän teollisen liiketoiminnan ja vihreän siirtymän mukaisen elinvoimapolitiikan edellytyksiä Kokemäenjokilaakson alueella. Hankkeen tarkoituksena on parantaa seudun valmiuksia vihreän siirtymän mukaisessa teollisessa toiminnassa sekä lisäksi muotoilla konkreettisia toimenpiteitä seudullisen elinvoimatyön vahvistamiseksi. Lisäksi työn tarkoituksena on parantaa teollisen toiminnan sijoittautumisympäristöjä.

Ekologisesti kestävällä teollisella liiketoiminnalla tarkoiteaan muun muassa tuuli- ja aurinkoenergiaa, vetytaloutta, akkuteollisuusuuta ja kiertotaloutta. Sitowise toimii hankkeen toteuttajana.

Työpajassa haluaisimme kuulla teidän näkemyksiänne siitä, kuinka sijoittumisympäristöänne ja liiketoimintanne edellytyksiä voitaisiin kehittää vihreän siirtymän tarpeiden mukaisesti.

Työpajassa:

- tunnistetaan Kokemäenjokilaakson haasteita ja pullonkauloja liittyen vihreään siirtymään
- kehitetään yritysten sijoittautumisprosessia ja toimintaedellytyksiä
- muotoillaan yhdessä toimenpiteitä, joilla vastataan seudun teollisen vihreän siirtymän tulevaisuuden tarpeisiin

Työpajan alustava aikataulu:
11:00-12:00 - lounas (3. krs., Porin kaupungin kustantama)
12:00-12:15 - johdanto aiheeseen ja esittäytymiset
12:15-13:00 - havainnot toimintaympäristöstä ja edellisen työpajan anti + kommentit
13:00-14:30 - yhdessä työskentelyä (toimenpiteet)
14:30-15:00 - purku ja työpajan päätös

ps. jos organisaatiostasi osallistuu useampi henkilö, niin ilmoittauduttehan kukin erikseen.


Lisätietoja tarvittaessa antaa:


Jaakko Huttunen

Hankkeen projektipäällikkö

+358 44 427 9874
jaakko.huttunen@sitowise.com

Osallistujan organisaatio, nimi ja titteli

Osallistujan email-osoite

Osallistun lounaalle

Ruokarajoitteet ja allergiat

Ennakkotehtävä: mikä on seudun kannalta suurin ratkaistava haaste teolliseen vihreään siirtymään liittyen?

0%