Kysely asukkaille Kuopio 2030 -strategian uudelleen suuntaamiseksi

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnan on tarkistettava strategia vähintään kerran valtuustokaudessa. Nykyistä Kuopion kaupungin vuoteen 2030 ulottuvaa strategiaa on toteutettu vuodesta 2018 lähtien. Miten strategian toteutus on mielestäsi onnistunut?  Mihin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin meidän olisi reagoitava? Mitä painotamme toiminnassamme tulevina vuosina? 


Vastaa kyselyyn ja kerro oma näkemyksesi. Kysely toteutetaan anonyymisti ja vastausaikaa on 12.1.2022 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi strategian uudelleen suuntaamisessa.

LISÄTIETOA:

Kuopion strategia vuoteen 2030 

Taustakysymykset

1. Missä asut?

2. Minkä ikäinen olet?

3. Mikä on sukupuolesi?

Kuopion kaupungin toiminta

4. Minkä kouluarvosanan (4–10) antaisit Kuopiolle seuraavista asioista?

Jätä vastaus tyhjäksi
Minimi
Maksimi
4
10
7
6
6
true
false
false
Arjen ja palvelujen toimivuus *
Asumismahdollisuudet *
Harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet *
Ilmapiiri *
Johtaminen ja päätöksenteko *
Maine ja mielikuva *
Matkailu ja tapahtumat *
Nykyinen kehityksen suunta *
Opiskelumahdollisuudet *
Taloustilanne *
Turvallisuus *
Työllistymismahdollisuudet *
Luonnonympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen *

5. Haluatko perustella vastaustasi?

Visio ja päämäärät

6. Kuopion visiona on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki” vuoteen 2030 mennessä. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Kuinka hyvin olemme mielestäsi edenneet vision suuntaan? Anna arviosi kouluarvosanoin 4 – 10.

4

5

6

7

8

9

10

6a. Missä meillä on varaa parantaa?

6b. Mikä on sujunut mielestäsi hyvin?

7. Kuopion visiota on täsmennetty kuudella päämäärällä, jotka kuvaavat kaupungin haluttua tavoitetilaa vuonna 2030. Kuinka tärkeinä näet näiden päämäärien edistämisen myös tulevina vuosina?

TÄRKEYS
Erittäin tärkeä  Ei lainkaan tärkeä
5
4
3
2
1
Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040*
TÄRKEYS
Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040*
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä
Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto*
TÄRKEYS
Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto*
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä
Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö*
TÄRKEYS
Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö*
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä
Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue*
TÄRKEYS
Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue*
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä
Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä*
TÄRKEYS
Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä*
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä
Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille. *
TÄRKEYS
Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille. *
Erittäin tärkeä 
Ei lainkaan tärkeä

7a. Miksi ko. päämäärä ei ole tärkeä? Mitä muutoksia tekisit päämääriin?

Toimintaympäristön muutos

8. Mitkä ovat sinun mielestäsi kolme tärkeintä Kuopion toimintaympäristöön vaikuttavaa muutostekijää tai trendiä, jotka pitäisi ottaa huomioon toiminnassamme tulevina vuosina? Voit lisätä myös oman vaihtoehdon.

Kerro vielä lopuksi...

9. Onko sinulla muita toiveita, odotuksia tai kehittämisehdotuksia Kuopion strategiatyöhön liittyen?

Kiitos vastauksestasi!

0%