Uudelleenkirjoittautumishakemus

Opiskelijan tulee kunkin lukuvuoden alussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi yliopiston määräämällä tavalla, muutoin hän menettää opiskeluoikeutensa. (Yliopistolaki 558/2009, 43 §). Opintoja jatkaakseen opiskelijan tulee hakea kirjallisesti yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaluetteloon.


Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Uudelleenkirjoittautumismaksun (35 euroa) ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamisesta tiedotetaan samassa yhteydessä. 


Tietosuoja

Henkilötiedot

Etunimet ja sukunimi (myös entinen)

Syntymäaika

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Uudelleenkirjoittautuminen

Koulutusohjelma / maisteriohjelma / tohtorikoulutus

Tutkinto, jota olen suorittamassa

Aloitin nykyisen tutkinnon suorittamisen vuonna

Olen viimeksi ollut ilmoittautuneena yliopistoon (lukukausi ja vuosi)

Ilmoittautumisen laiminlyönnin syy

Opintosuunnitelma

Tavoitteellinen että toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle.
Jos tarvitsemme lisätietoa, olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse.
0%