Materiaaliapurahahakemus

Haettavan apurahan suuruus on 100 euroa / lukukausi ja se myönnetään ainoastaan tätä sähköistä hakemusta vastaan. Pankkiyhteystietojen kohdalla tulee ilmoittaa hakijan omat pankkiyhteystiedot.


Kuvataideakatemian materiaaliapuraha on tarkoitettu tukemaan Kuvataiteen kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden itsenäistä taiteellista työskentelyä sekä praxis-maisteriopiskelijoiden kuratoriaalisia projekteja. Apurahan käyttötarkoitus esitetään lomakkeessa lyhyesti ja selkeästi. Materiaalirahaa ei myönnetä palkkoihin, palkkioihin, matkoihin tai päivärahoihin. Rahaa ei myöskään ole tarkoitettu yleisiin elinkustannuksiin. 


Hakijan tulee olla Kuvataideakatemiassa läsnäoleva perustutkinto- tai vaihto-opiskelija. 


Materiaaliapurahaa ei myönnetä Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijoille, n-vuoden opiskelijoille, lukukaudella opiskelijavaihtoon osallistuville Kuvataideakatemian perustutkinto-opiskelijoille, maisterin tutkinnon kevätlukukaudella, kun opiskelija osallistuu Kuvan Kevääseen eikä  opiskelijoille kandidaatin tutkinnon 1. syyslukukauden (eli Myllyn) aikana.

(N-vuoden opiskelijat ovat yli 5,5-vuotta opiskelleita kandi- ja maisteriopiskelijoita tai yli 2 vuotta opiskelleita erillismaistereita, joilla ei ole ollut lakisääteisiä poissaoloja.)


Kevään 2023 materiaaliapurahan viimeinen hakupäivä on 28.2. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Myönnetty apuraha maksetaan kevätlukukaudella maaliskuun ja syyslukukaudella lokakuun loppuun mennessä. Maksatuspäivän muutokset ovat mahdollisia.


Opetusalue

0%