Kuvataiteen maisterin opinnäytteen tarkastajien valinta 

1. Opiskelijan tiedot

Sukunimi

Etunimi

Uniarts-sähköpostiosoite: 

Puhelinnumero: 

Opetusalue: 

2. Opinnäytteen tarkastajat

Ilmoitan: 

Tarkastaja 1

Sukunimi: 

Etunimi: 

Ammatti/nimike: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Postiosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka

Tarkastaja 2

Sukunimi: 

Etunimi: 

Ammatti/nimike: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Postiosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka

Tarkastajavalinnan hyväksynyt professori

Professorin nimi: 

0%