Muovien keräys Sodankylän alueella maa-, poro- ja puutarhatiloilta


Kyselyn tarkoitus on selvittää maa-, poro- ja puutarhatiloilla syntyvän muovijätteen laatua ja määrää sekä sitä, miten maatiloilla keräys on hoidettu tällä hetkellä. Lisäksi kyselyllä pyritään selvittämään, miten muovijätteiden keräysjärjestelmää tulisi kehittää, jotta alkutuotannossa syntyvä muovijäte saataisiin kierrätettyä tehokkaasti.


Kysely on suunnattu vuonna 2022 Sodankylässä peltoviljelytukia hakeneille. Kyselyssä pyydetään vastanneiden taustatietoja, mutta tietoja ei julkaista siten, että niistä voitaisiin yksilöidä vastaajia.

Taustatiedot

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kysymykset

Millaista muovijätettä tilallanne syntyy?

Kuinka paljon tilallanne kuluu vuodessa pyöröpaalia (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallanne kuluu vuodessa aumamuovirullia (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallanne kuluu vuodessa lannoitesäkkejä (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallanne kuluu vuodessa lannoitesuursäkkejä (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallanne kuluu vuodessa viljasuursäkkejä (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallenne tulee vuodessa säilytysastioita (kpl/v)?

Kuinka paljon tilallanne syntyy vuodessa muuta muovijätettä?

Miten muovijätteen keräys on hoidettu tällä hetkellä?

Jos maa-, poro- ja puutarhataloudessa syntyvälle muovijätteelle olisi säännöllinen keräysjärjestelmä, toimittaisitteko muovijätteen lähialueelle ennalta sovittuun paikkaan?

Jos tällainen säännöllinen keräysjärjestelmä olisi olemassa, miten usein muovijätettä tulisi mielestänne kerätä (kertaa/vuosi)?

Mitä olisitte valmis maksamaan keräyksestä (euroa/tonni)?

Sana on vapaa: Miten muovijätteen kerääminen onnistuisi parhaiten ja kustannustehokkaasti? Miten keräysjärjestelmä tulisi toteuttaa?

0%