Kysely E-rakennuksen käyttötarpeista


Tällä kyselyllä kartoitetaan Tähtikunnan koulun E-rakennuksen tulevaisuuden käyttötarpeita ja mahdollisia käyttäjiä.


Rakennuksessa ei tällä hetkellä ole kunnan omaa perustoimintaa. Opetustoiminta rakennuksessa lopetettiin sisäilmaongelmien ja merkittävän peruskorjaustarpeen vuoksi. Kyselyllä halutaan selvittää, löytyykö rakennukselle muita käyttäjiä. Vastausten perusteella tehdään päätöksiä rakennuksen jatkokäytöstä ja tulevaisuudesta. Kunta ei lähtökohtaisesti sitoudu toimintaan, josta aiheutuu sille tappiota.


Kyselyn vastausaika on 1.2.-31.3.2023.


Kyselyn tuloksia käytetään tausta-aineistona rakennuksen jatkokäytön suunnittelutyössä ja asian valmistelussa. Kyselyssä pyydetään vastaajien taustatietoja, mutta vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä nimitietoja luovuteta julkisuuteen.

Taustatiedot:

Vastaajan nimi, edustama yhteisö/yritys ja rooli siinä?

Millaista toimintaa haluaisitte harjoittaa E-rakennuksessa?

Kuvailkaa tilatarpeitanne: Millaisia ja minkäkokoisia tiloja tarvitsisitte rakennuksesta?

Milloin tarve on ajankohtainen, eli milloin tarvitsisitte tiloja? Kertokaa samalla, minkä mittaisesta tarpeesta on kyse (ts. onko kyseessä lyhytaikainen, pitkäaikainen vai kausittainen tarve).

Tarvitsetteko sähköä, lämpöä, vettä ja ilmanvaihtoa? Arvioikaa alla sähkön, lämmön ja veden kulutus.

Kuinka paljon olisitte valmis maksamaan vuokraa?

Soveltuuko toimintanne koulukeskuksen välittömään läheisyyteen?

Oletteko tietoisia rakennuksen sisäilmahaasteista?

Miten suhtaudutte mahdollisiin sisäilmahaasteisiin?

Mitä muita tarpeita tai toiveita teillä on tilojen suhteen? Sana on vapaa.

0%