Kysely Jokikadun pyöräkadun käyttäjille


Jokikadun muutos pyöräkaduksi Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välillä otettiin käyttöön kesällä,  mutta pieniä viimeistelytöitä tehtiin vielä syksyllä. Nyt Porvoon kaupunki selvittää pyöräkadun  toimivuutta kysymällä eri tavoin pyöräkadulla liikkuvien ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia kadusta. 


Kyselyyn vastataan nimettömästi. 


Kyselyssä kerättäviä tietoja käsitellään tietosuojaselosteen  mukaisesti. 


Lisätietoja: 


Antti Javanainen                                                                

suunnitteluinsinööri                                                           
Porvoon kaupunki                                                              

antti.javanainen@porvoo.fi                                                                                            

040 186 3875

Piritta Laitakari

suunnittelupäällikkö

A-Insinöörit Civil Oy

piritta.laitakari@ains.fi   

040 669 3656

Kuinka usein olet kulkenut Jokikadun pyöräkadulla kesällä ja syksyllä 2022?

Mitkä ovat pääasialliset syysi kulkea Jokikadun pyöräkadulla?

Millä kulkutavoilla olet liikkunut Jokikadun pyöräkadulla?

Jos vastasit edelliseen muulla kulkutavalla, mikä se on?

Miten Jokikadun pyöräkadun valmistuminen kesällä 2022 on vaikuttanut liikkumiseesi Jokikadulla seuraavilla kulkutavoilla? 

Liikun Jokikadulla  vuodenaikaan  nähden 
useammin kuin ennen  
Liikun Jokikadulla  vuodenaikaan nähden yhtä usein kuin ennen
Liikun Jokikadulla  vuodenaikaan nähden  harvemmin kuin ennen
En osaa sanoa
Jalan*
Jalan*
Polkupyörällä*
Polkupyörällä*
Sähköpotkulaudalla*
Sähköpotkulaudalla*
Mopolla*
Mopolla*
Moottoripyörällä*
Moottoripyörällä*
Autolla*
Autolla*

Miten Jokikadun pyöräkadun valmistuminen kesällä 2022 on mielestäsi vaikuttanut seuraavien kulkutapojen turvallisuuteen Jokikadulla?  


Turvallisuus  tuntuu parantuneen  
Ei vaikutusta  
Turvallisuus  tuntuu  heikentyneen
En osaa  sanoa 
Jalankulku*

Jalankulku*
Polkupyörä*

Polkupyörä*
Sähköpotkulauta*

Sähköpotkulauta*
Mopo*

Mopo*
Moottoripyörä*

Moottoripyörä*
Auto*

Auto*

Miten Jokikadun pyöräkadun valmistuminen kesällä 2022 on mielestäsi vaikuttanut autoliikenteen nopeuksiin Jokikadulla?

Miten Jokikadun pyöräkadun valmistuminen kesällä 2022 on mielestäsi vaikuttanut polkupyörällä tai sähköpotkulaudalla ajamiseen  jalkakäytävällä?

Kuinka paljon Porvoossa pitäisi mielestäsi panostaa seuraavien kulkutapojen olosuhteiden kehittämiseen?  

Enemmän kuin nyt
Saman verran kuin nyt
Vähemmän kuin nyt
En osaa sanoa
Jalankulku*
Jalankulku*
Pyöräliikenne*
Pyöräliikenne*
Joukkoliikenne*
Joukkoliikenne*
Autoliikenne*
Autoliikenne*

Mitkä asiat Jokikadun pyöräkadussa ovat mielestäsi onnistuneet?

Jokin muu asia kuin edelliset, mikä?

Voit vielä kertoa omin sanoin mielipiteesi Jokikadun pyöräkadusta.

Missä kunnassa asut?

Mikä on postinumeroalueesi?

Mikä on sukupuolesi?

Minkä ikäinen olet?

Kiitos vastauksistasi!

0%