Kysely Special Olympics rytmisen voimistelun harrastajille ja harrastajien huoltajille

Tämä kysely toteutetaan toiminnan kartoittamiseksi sekä kehittämiseksi. Lämmin kiitos siitä, että olette mukana kehittämässä toimintaa! Kyselyyn vastaaminen vie vain hetken.

Kysely on auki 30.4.2023 asti.

Minkä seuran Special Olympics rytmisen voimistelun toiminnassa olette mukana?

Löysittekö toiminnan pariin helposti?

Mikäli vastasit ei, kirjoittaisitteko tähän miten prosessia olisi voinut parantaa?

Mitä kautta sait tiedon ryhmästä harrastusta aloittaessa?

Jos vastasit muu, kirjoita tähän

Kehen olitte yhteydessä, kun ilmoittauduitte ryhmään?

Jos vastasit muu, kirjaa tähän 

Muuta kommentoitavaa tai palautetta SO-toiminnasta

Kiitos vastauksestasi!

0%