Kysely Verkosta virtaa -toiminnan opastusten hyödyistä opastusta saaneille eli avun tarvitsijoille

1. Kerro muutamalla sanalla, millaista asiaa tulit kysymään opastajalta?

2. Saitko vastauksen kysymykseesi eli saiko ongelmasi ratkaisun?

3. Miten opastaja onnistui opastamaan sinua.

Voit valita minkä tahansa arvon nollan (=ei yhtään) ja kymmenen (=erittäin paljon) väliltä liuttamalla nappulan haluamaasi kohtaan.

Jätä vastaus tyhjäksi
0 = Ei yhtään
10 = Erittäin paljon
0
10
5
10
10
true
false
false
Opastuksen jälkeen digitaitoni parani, niin, kuinka paljon? *

4.Ovatko opastuksissa saadut avut, ohjeet, neuvot, vinkit yms. vaikuttaneet elämääsi seuraavilla tavoilla?

Voit valita minkä tahansa arvon nollan (=ei yhtään) ja kymmenen (=erittäin paljon) väliltä liuttamalla nappulan haluamaasi kohtaan.

Eli 0 tarkoittaa, että väittämä ei toteutunut lainkaan ja 10 tarkoittaa, että väittämä toteutui täysin.

HUOM! jos olet käynyt useamman kerran opastuksissa, voit arvioida kaikkia kertoja yhteensä.

Jätä vastaus tyhjäksi
0 = Ei yhtään
10= Erittäin paljon
0
10
5
10
10
true
false
false
Käytän nyt enemmän laitteita tai nettiä tai tietotekniikka ylipäätään tai hoidan asioitani sähköisellä asioinnilla. *
Itsetuntoni vahvistui eli koen pärjääväni laitteiden tai netin tai niihin liittyvien asioiden kanssa. *
Kiinnostukseni laitteita tai nettiä tai sähköistä asiointia tai tietotekniikkaa kohtaan lisääntyi. *
Tiedän nyt aiempaa paremmin, miten voin hyötyä laitteista, netistä, tietotekniikasta yms. arjessani. *
Opastuksissa oli  oppimiseen kannustava ilmapiiri. *

5. Onko saamasi opastus vaikuttanut elämääsi/arkeesi seuraavissa asioissa?

Voit valita minkä tahansa arvon nollan (=ei yhtään) ja kymmenen (=erittäin paljon) väliltä liuttamalla nappulan haluamaasi kohtaan.

Eli 0 tarkoittaa, että väittämä ei toteutunut lainkaan ja 10 tarkoittaa, että väittämä toteutui täysin.

HUOM! Jos olet käynyt useamman kerran opastuksissa, voit arvioida kaikkia kertoja yhteensä.

Jätä vastaus tyhjäksi
0 = Ei yhtään
10 = Erittäin paljon
0
10
5
10
10
true
false
false
Koen, että opastuksiin osallistuminen ja niistä saatu oppi on vähentänyt mahdollisesti kokemaani yksinäisyyden tunnetta. *
Tutustuin opastustoiminnan kautta uusiin ihmisiin *
Opastuksiin osallistuminen toi mielekästä sisältöä arkeeni *
Mielialani parani opastusten tai oppimieni asioiden seurauksena *

6. Kannattiko käydä opastuksissa?

7. Suosittelisitko opastuksissa käymistä muille ikäihmisille, jotka kaipaavat tietoteknistä opastusta?

8. Miten kehittäisit opastuksia? Minkälaista tietotekniikkaan, laitteisiin, nettiin, sähköiseen asiointiin, digitaitoihin yms. liittyvää toimintaa kaipaisit?

0%