Kysely etävanhemmille työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä etävanhemmuuden huomioimisesta lainsäädännössä

Toivomme, että sinä, joka tunnistat itsesi etävanhemmaksi, vastaat kyselyymme. Etävanhemmalla tarkoitamme vanhempaa, jonka luona lapsi ei ole virallisesti kirjoilla. Voit olla myös vuoroasuvan lapsen vanhemmista se, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla.


Kyselyn tekevät Miessakit ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto yhteistyössä. 


Kyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osuudessa kartoitamme, millaisia haasteita etävanhemmilla on työn ja perheen yhteensovittamisessa. Käytämme vastauksia anonyymisti vaikuttamistyömme tukena. 


Toinen osuus sisältää kysymyksiä, joiden vastauksia hyödynnetään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa tutkimuksessa Laki ja perheiden monimuotoisuus (https://tietokayttoon.fi/-/lak...).


Kiitos, kun vastaat! Vastaamiseen sinulta kuluu noin 5–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. 


Painathan lopuksi "Lähetä vastaukset" -painiketta, jotta vastauksesi tallentuvat.

0%