Anna palautetta Hengityslaitepotilaat ry:n  toiminnasta

Hei hengityshalvausstatuksen omaaja!


Vuodesta 2018 alkaen yhdistyksellämme on ollut käynnissä Täysin palkein -hanke, jonka tavoitteena on ollut tarjota tietoa, tukea ja neuvontaa erityisesti hengityshalvausstatuksen omaajille ja vaikuttaa palvelujen järjestämiseen.


Tärkeä osa työtä on lainsäädäntöön, ohjeistuksiin ja palvelujen kehittämiseen vaikuttaminen, jotta sinä statuksen omaajana saisit tulevaisuudessa yksilöllisen tarpeesi mukaisia palveluita. Työn vahvana taustana on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus.


Jotta yhdistyksemme palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia hengityshalvausstatuksen omaajia, tarvitaan palautetta sinulta. Yhdistykselle ja myös sen rahoittajalle on erittäin tärkeää tietää, mitä sinä ajattelet ja toivot. Vastaa siis tähän kyselyyn!


Vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. Jos kaipaat keskustelua tai tukea lomakkeen täyttämiseen, Täysin palkein -hankkeen koordinaattori Ilka voi myös soittaa sinulle. Voimme myös järjestää Skype- tai Teams -etäyhteyden. Laita sähköpostia ilka.haarni@hengityslaitepotilaat.fi tai soita/laita tekstiviesti 045-1515448. On muutenkin kiva kuulla sinusta!

Vastaa aluksi Hengityslaitepotilaat ry:n toimintaa koskeviin kysymyksiin

Yhdistyksen toiminta on lisääntynyt vuodesta 2018. Missä se on näkynyt? Valitse kaikki vaihtoehdot, joissa olet havainnut muutosta

Arvioi seuraavia asioita

1=Täysin samaa mieltä 5= Aivan eri mieltä
1
2
3
4
5
Yhdistyksessä on vuoden 2018 aikana ja sen jälkeen  saatu aikaan hengityslaitetta käyttävien kannalta tarpeellisia asioita*
Yhdistyksessä on vuoden 2018 aikana ja sen jälkeen  saatu aikaan hengityslaitetta käyttävien kannalta tarpeellisia asioita*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut -selvitys on mielestäni tärkeä*
Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut -selvitys on mielestäni tärkeä*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Työntekijäpalvelun järjestämistä koskevat suositukset ovat mielestäni tärkeät*
Työntekijäpalvelun järjestämistä koskevat suositukset ovat mielestäni tärkeät*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Olen saanut yhdistykseltä uutta tai hyödyllistä tietoa*
Olen saanut yhdistykseltä uutta tai hyödyllistä tietoa*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Olen saanut yhdistykseltä tukea tai neuvoja*
Olen saanut yhdistykseltä tukea tai neuvoja*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Yhdistyksen Facebook-sivusta tai -ryhmästä on ollut minulle iloa tai hyötyä
*
Yhdistyksen Facebook-sivusta tai -ryhmästä on ollut minulle iloa tai hyötyä
*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Yhdistyksen uudistetuista kotisivuista on ollut minulle iloa tai hyötyä*
Yhdistyksen uudistetuista kotisivuista on ollut minulle iloa tai hyötyä*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Huoleni tulevasta lakimuutoksesta on vähentynyt yhdistykseltä saamani tiedon avulla*
Huoleni tulevasta lakimuutoksesta on vähentynyt yhdistykseltä saamani tiedon avulla*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Tunnen oloni aiempaa turvallisemmaksi, kun yhdistyksellä on työntekijä huolehtimassa hengityslaitteen käyttäjien asioista*
Tunnen oloni aiempaa turvallisemmaksi, kun yhdistyksellä on työntekijä huolehtimassa hengityslaitteen käyttäjien asioista*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Uskon, että yhdistyksen vaikuttamistyö parantaa hengityslaittteen käyttäjien asemaa*
Uskon, että yhdistyksen vaikuttamistyö parantaa hengityslaittteen käyttäjien asemaa*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä
Korona-aika ei ole vähentänyt yhdistyksen tarjoamaa tukea*
Korona-aika ei ole vähentänyt yhdistyksen tarjoamaa tukea*
1=Täysin samaa mieltä
5= Aivan eri mieltä

Mikä sinulle on toimivin viestintäkanava yhdistyksen tarjoamalle tiedolle?

Tässä voit kertoa muista sinulle sopivista yhteydenpitotavoista

Mitä tietoa tai tukea arvelet tarvitsevasi tulevan lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä, kun hengityshalvausstatus on tarkoitus lakkauttaa?

Kerro muista yhdistystä ja sen toimintaa koskevista ajatuksistasi ja toiveistasi

Seuraavaksi muutama kysymys omasta nykytilanteestasi

Millaiseksi arvioit elämänlaatusi tällä hetkellä

Mitä mieltä olet seuraavista asioista

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Pystyn vaikuttamaan arkeni kulkuun*
Pystyn vaikuttamaan arkeni kulkuun*
Pystyn toteuttamaan minulle tärkeitä asioita*
Pystyn toteuttamaan minulle tärkeitä asioita*
Olen tyytyväinen palveluitteni järjestämiseen*
Olen tyytyväinen palveluitteni järjestämiseen*
Tunnen oloni turvalliseksi nykyisin*
Tunnen oloni turvalliseksi nykyisin*
Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevan suhteen*
Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevan suhteen*

Koetko, että sinun oikeuksiasi kunnioitetaan terveydenhuollon sinulle tarjoamissa palveluissa?

Arveletko, että tiimisi työntekijöille olisi työssään hyötyä vammaisten ihmisten oikeuksien paremmasta tuntemisesta?

Lopuksi pyydämme muutamia taustatietoja sinusta

Sukupuoleni

Ikäni

Lämmin kiitos vastauksista!

0%