Kysely kuluttajien tarpeista ja toiveista lääkkeisiin liittyvälle ympäristötiedolle


Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää, millaista tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista, missä muodossa ja mistä tietolähteestä Suomessa asuvat, täysi-ikäiset kuluttajat tarvitsevat. Lääkkeiden ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan esim. lääkkeen vaikutuksia lääkkeen tuotantomaassa, lääkkeen vaikutuksia lääkkeen käyttömaassa, lääkevalmistuksen hiilijalanjälkeä tai lääkkeiden vaikutuksia vesistöihin ja ilmastoon.


Kysely on osa Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa tehtävää kandidaatin tutkielmaa ja se toteutetaan yhteistyössä lääketietoa tuottavan yrityksen Pharmaca Health Intelligencen (lyh. Pharmaca) kanssa. Pharmaca voi käyttää kyselystä saatavaa tietoa lääketietosisältöjensä kehittämiseen. Vastaukset käsitellään ja tulokset raportoidaan anonyymisti ja luottamuksellisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa missään vaiheessa tutkimusta. Lisätietoa tietojen käsittelystä saa tietosuojailmoituksesta (https://docs.google.com/docume...). Tietosuojailmoituksesta pääsee takaisin kyselyyn verkkoselaimen Takaisin-painikkeesta. 


Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vie 5-10 minuuttia. 

Lisätietoa kyselystä saa tarvittaessa kandidaatin tutkielman tekijältä ja ohjaajilta sähköpostitse: 


Erika Lagerstedt

farmasian opiskelija, Helsingin yliopisto

erika.lagerstedt@helsinki.fi


Marika Pohjanoksa-Mäntylä

FaT, yliopistonlehtori, kliinisen farmasian ryhmä, farmakologian ja lääkehoidon

osasto, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

marika.pohjanoksa@helsinki.fi


Elli Leppä 

kehitysproviisori, FT, Pharmaca Health Ingelligence Oy 

elli.leppä@pharmaca.fi

TUTKIMUSLUPA JA TÄYSI-IKÄISYYS

TIETOTARPEET

Kuinka usein olet etsinyt tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

Millaista tietoa olet etsinyt lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

YMPÄRISTÖTIEDON LÄHTEET

Mitä tietolähteitä olet käyttänyt etsiessäsi tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

Kuinka helpoksi koet yleisesti ottaen tiedon löytämisen lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

YMPÄRISTÖTIEDON ESITYSTAVAT JA -PAIKAT

Mikä seuraavista esitystavoista viestii mielestäsi parhaiten lääkkeiden ympäristövaikutusten vakavuusastetta?

Parhaiten toimii mielestäni:

Kuinka tärkeänä pidät, että yllä esitetyn ympäristövaikutusten vakavuusluokittelun lisäksi olisi tarjolla alla olevia tietoja lääkkeiden ympäristövaikutuksista? 

Jätä vastaus tyhjäksi
En lainkaan tärkeänä
Hyvin tärkeänä
1
5
3
4
4
true
false
false
Tarkempia tietoja vaikutuksista eri vesieliöihin *
Taustatietoa siitä, mihin ympäristövaikutusten arviointi perustuu *

Mistä tietolähteestä haluaisit ensisijaisesti saada tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista? Voit valita 1-3 vaihtoehtoa.

Missä tilanteessa haluaisit saada tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

AVOIMET KYSYMYKSET

Millaista tietoa toivoisit lääkkeiden vaikutuksista ympäristöön?

Mitä muuta haluaisit kertoa lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyen?

TAUSTATIEDOT

Sukupuoli

Syntymävuosi

Asuinpaikka

Korkein suoritettu tutkinto

Onko sinulla terveydenhuoltoalan koulutus?

Käytätkö säännöllisesti jotakin lääkärin määräämää lääkettä?

Kuinka usein käytät itsehoitolääkkeitä (apteekista ilman reseptiä saatava lääke)?

0%