Kysely adoptioperheiden vanhemmille ja lapsen adoptoimista suunnitteleville tai sitä toivoville

Kaipaamme vastauksia kyselyyn sinulta, joka olet adoptoinut lapsen tai suunnittelet adoptoimista tai harkitsisit adoptiota, mikäli se olisi lainsäädännöllisesti mahdollista. Toivomme vastauksia sekä vieraslapsiadoption että perheen sisäisen adoption osalta.


Vastaukset annetaan anonyymisti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Kysely on osa Monimuotoiset perheet -verkoston, Kelan ja Väestöliiton yhteistä tutkimushanketta Laki ja perheiden monimuotoisuus, jota rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Tutkimushankkeessa kartoitetaan erilaisten normatiivisesta perhemallista poikkeavien perheiden kohtaamia lainsäädännöllisiä haasteita ja etsitään niille ratkaisumalleja.


Kiitos vastauksistasi! Kyselyn täyttäminen kestää noin 5–15 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. 


Painathan lopuksi "Lähetä vastaukset" -painiketta, jotta vastauksesi tallentuvat.


Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa vastuullinen johtaja Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostosta p. 050 375 0832 / anna.moring(at)monimuotoisetperheet.fi

Laki ja perheiden monimuotoisuus – hankkeen sivut


0%