Kysely valtatien 22 parannushankkeen sekä Poikkimaantien ja Raitotien vaikutuksistaOulun alueella valmistui vuosina 2016-2018 kolme merkittävää liikennehanketta: valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie-Heikkilänkangas, Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli) sekä Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas. Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä Iinatin rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja Oulunseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä.


Kerättävät tiedot eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, joiden perusteella vastaaja voitaisiin yhdistää vastauksiin. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ainoastaan hankkeeseen liittyen. Yksittäiset vastaukset tuhotaan hankkeen päättymisen jälkeen, yhteenveto arkistoidaan hankeaineiston mukana. 


Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna 8.11.-21.11.2021.


0%