Kysely muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatuista palveluistaOulun Seudun Muistiyhdistys on vuosien ajan tarjonnut laajan valikoiman erilaisia palveluita, koulutusta, virkistystä ja vertaistukea muistisairauteen sairastuneille, heidän läheisilleen sekä muistisairaiden parissa työskenteleville ammattilaisille.


Sote-uudistus tulee muuttamaan sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Palvelut saattavat tulevaisuudessa toteutua eri tavalla kuin tällä hetkellä. Myös yhdistysten roolia kokonaisuuden osana arvioidaan uudesta näkökulmasta.


Oulun Seudun Muistiyhdistys haluaa olla aktiivisesti mukana muutoksessa. Tavoiteemme on omalta osaltamme kehittää alueemme muistityötä ja tarjota jatkossakin monipuolisia palveluita, jotka vahvistavat muistiperheiden hyvinvointia ja lisäävät tietämystä paitsi muistisairauksista myös aivoterveydestä ja sen ylläpitämisestä.


Tätä ajatellen kartoitamme nyt tarpeita ja toiveita, joita sekä muistiperheillä itsellään että heille palveluita tuottavilla tahoilla on.


Vastaamalla vaikutat! Kyselyyn vastaaminen ei sido sinua mihinkään.

Voit vastat kyselyyn nimettömänä. Jos haluat osallistua 50 euron lahjakortin arvontaan, kirjoita kyselyn loppuun yhteystietosi. Arvonta suoritetaan kyselyn sulkeuduttua 30.4.2021. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Aluksi haluaisimme tietää, oletko

Muistiyhdistyksen toiminta on tällä hetkellä osallistujille pääasiassa maksutonta ja osa toiminnasta tulee olemaan niin myös jatkossa.

Jos olet muistisairas tai läheinen, millaisia maksullisia palveluita muistiyhdistys voisi mielestäsi tarjota maksuttoman vertaistoiminnan ohella? Mistä olisit valmis maksamaan itse tai millaiseen palveluun voisit ajatella käyttäväsi esimerkiksi saamiasi palveluseteleitä?

Voit valita allaolevista listoista useamman vaihtoehdon.

Jos puolestasi olet alan ammattilainen, palveluesihenkilö, ylimmän johdon edustaja tai kunta-tai valtakunnantason päättäjä, millaisia palveluita mielestäsi muistiyhdistys voisi tuottaa täydentämään julkista palveluntuotantoa?

Voit valita allaolevista listoista useamman vaihtoehdon.


Hoito- ja hoivapalvelut

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Neuvonta- ja koulutuspalvelut

Tukipalvelut ja arjen sujumisen varmistavat palvelut

Ryhmä- ja virkistystoiminta

Muu, mikä

Millaista muistiosaamiseen liittyvää koulutusta ammattilaisena/päättäjänä toivoisit? Mistä aiheesta?

Mitä muuta haluaisit nostaa esille muistiyhdistyksen palveluntuotantoon liittyen?

KIITOS VASTAUKSESTASI!

Yhteystiedot arvontaa varten:

Nimi, sähköposti ja puhelin

Paina lopuksi "Lähetä vastaukset"-painiketta.

0%