Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Maaomaosuuden hallintapalvelut

Tonttipalvelut

www.kuopio.fi/omakotitontit

Kuopion kaupungin omakotitonttikysely

Kyselyn tavoitteena on selvittää omakotitonteista kiinnostuneiden mielipiteitä tonteista, tonttien sijainneista sekä tontinvalintaan vaikuttavista seikoista. Kerätyn tiedon avulla Kuopion kaupungin tonttipalveluiden, asemakaavoituksen sekä strategisen maankäytön on mahdollisuus paremmin tunnistaa tontinhakijoiden tarpeita sekä mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ottamaan ne huomioon kaupungin tonttitarjonnassa.


Mikäli haluat osallistua teatterilippujen arvontaan, jätä yhteystietosi.

Minkä kokoinen olisi toivomanne omakotitalo (asuinpinta-ala)?

Minkä kokoinen tontti olisi mielestänne sopivin?

Mitä pidätte tärkeänä tontin valinnassa? Valitse enintään 3 kohtaa.

Mistä valitsisitte mieluiten tontin?

Oletteko kiinnostunut maaseutualueen tonteista?

Mikä on toivomanne asumismuoto?

Arvomme teatterilippuja

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme teatteriliput kahdelle. Jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita yhteystietosi. Yhteystietoja käytetään vain palkintojen arvontaan, eikä yhteystietoja säilytetä.

Nimi

Puhelin

e-mail

0%