Kysely psykiatristen sairaanhoitajien tarjoamien palveluihin liittyviin odotuksiin ja kokemuksiin LHBTIQA* ihmisille / seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilleSinuiksi-palvelu kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien odotuksia ja kokemuksia mielenterveyspalveluihin liittyen. Sitä varten kokoamme LHBTIQA*-ihmisiltä kuvauksia mm. psykiatrisen sairaanhoitajan, psykiatrin, psykologin, psykoterapeutin, pariterapeutin ja perheterapeutin
sekä kirkon diakonia- ja perhetyöntekijöiden palveluihin liittyvistä odotuksista ja kokemuksista, niin myönteistä kuin kielteisistäkin. 


Kullekin ammattiryhmälle on oma kyselynsä.


Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat palvelun tarjoajia tietoisesti ennaltaehkäisemään koettua syrjinnän pelkoa (vähemmistöstressi) eri keinoin, jotta asiakas tai potilas tietää, että palvelu on hänelle sensitiivinen. Kyselyssä keskitytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuteen. Luonnollisesti palvelujen tarjoajien tulee huomioida sensitiivisyys kaikkien syrjintäperusteiden osalta.


Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. mielenterveysalan ammattilaista koulutuksissa ja aihetta käsittelevissä seminaareissa.


Kyselyyn voi osallistua Sinuiksi ry:n ja sen hallinnoiman Sinuiksi-palvelussa sivuilla. Vastaukset tulevat sinne ilman tunnistetietoja.

Taustakysymys:

Taustakysymys iästä:

Millainen ihmissuhdetausta sinulla on?

Kysely psykiatristen sairaanhoitajien palveluista: 

Miten pitkä potilassuhde oli:

Miten turvalliseksi koit sukupuoli-identiteettisi,  seksuaalisen suuntautumisen tai/ja ihmissuhdemuotosi puheeksi ottamisen sairaanhoitajan vastaanotolla?

Miten sairaanhoitaja kohtasi sinut sellaisena kuin olet?

Jos nyt tapaisit sairaanhoitajan nyt, niin minkälaista palautetta antaisit hänelle hänen tavastaan kohdata sinut sukupuoli-identiteettisi, seksuaalisen suuntautumisesi ja/tai ihmissuhteesi huomioon ottaen?

Kiitos vastauksistasi. Haluaisitko lisätä jotakin aiheeseen liittyen?