KYSELY SÄHKÖISTEN SOSIAALI – JA TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ

Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluissa on otettu käyttöön sähköisiä palveluita. Kehitämme palveluita edelleen ja siihen liittyen haluamme tietää Lempäälän kuntalaisten kokemuksia ja kehitysehdotuksia sähköisistä palveluista.

Ikä

Sukupuoli

Oletko käyttänyt Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisiä palveluita kuluneen vuoden aikana

Mitä sähköisiä palveluita olet käyttänyt kuluneen vuoden aikana. Mikäli et ole käyttänyt, siirry seuraavaan kysymykseen.

Jokin muu; mikä

Sähköisiä palveluita koskevat väittämät

1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
Olen tyytyväinen käyttämiini sähköisiin palveluihin*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Olen tyytyväinen käyttämiini sähköisiin palveluihin*
Olen tyytyväinen tarjolla oleviin sähköisiin palveluihin*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Olen tyytyväinen tarjolla oleviin sähköisiin palveluihin*
Koen tarvitsevani sähköisiä palveluita*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Koen tarvitsevani sähköisiä palveluita*
Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä*
Minulla on riittävästi tietoa tarjolla olevista sähköisistä palveluista*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Minulla on riittävästi tietoa tarjolla olevista sähköisistä palveluista*
Koen tarvitsevani tukea sähköisten palveluiden käyttöön*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Koen tarvitsevani tukea sähköisten palveluiden käyttöön*
Haluan käyttää sähköisiä palveluita*
1=Täysin eri mieltä 2=Osittain eri mieltä 3=Ei samaa, eikä eri mieltä 4=Osittain samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä
Haluan käyttää sähköisiä palveluita*

Mitkä tekijät ovat estäneet sähköisten palveluiden käyttöäsi?

Jokin muu; mikä

Mitkä tekijät ovat edesauttaneet sähköisten palveluiden käyttöäsi?

Jokin muu, mikä

Mitä uusia sähköisiä palveluita toivoisit otettavan käyttöön Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluissa?

0%