Kysely superilaisille väkivaltatilanteista hoitotyössä

1. Oletko kohdannut työssäsi väkivaltaa tai sen uhkaa?

2. Miten työpaikallasi suhtaudutaan hoitajien kohtaamaan väkivaltaan?

3. Millä tavoin hoitotyön väkivaltatilanteisiin kannattaisi mielestäsi puuttua?

4. Minkälainen toiminta vähentäisi väkivallan uhkaa hoitotyössä?

5. Nimesi, toivomasi nimimerkki ja postiosoitteesi:

0%