Kysely mielenterveyspalveluihin liittyviin odotuksiin ja kokemuksiin LHBTIQA* ihmisille / seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilleSinuiksi-palvelu kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien odotuksia ja kokemuksia mielenterveyspalveluihin liittyen. Sitä varten kokoamme LHBTIQA*-ihmisiltä kuvauksia mm. psykiatrisen sairaanhoitajan, psykiatrin, psykologin, psykoterapeutin, pariterapeutin, perheterapeutin ja seksuaaliterapeutin
sekä kirkon diakonia- ja perhetyöntekijöiden palveluihin liittyvistä odotuksista ja kokemuksista, niin myönteistä kuin kielteisistäkin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat palvelun tarjoajia tietoisesti ennaltaehkäisemään koettua syrjinnän pelkoa (vähemmistöstressi) eri keinoin, jotta asiakas tai potilas tietää, että palvelu on hänelle sensitiivinen. Kyselyssä keskitytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuteen. Luonnollisesti palvelujen tarjoajien tulee huomioida sensitiivisyys kaikkien syrjintäperusteiden osalta.


Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. mielenterveysalan ammattilaista koulutuksissa ja aihetta käsittelevissä seminaareissa.


Kyselyyn voi osallistua Sinuiksi ry:n ja sen hallinnoiman Sinuiksi-palvelussa sivuilla. Vastaukset tulevat sinne ilman tunnistetietoja.

Taustakysymys:

Taustakysymys iästä:

Millainen ihmissuhdetausta sinulla on?

YLEISELLÄ TASOLLA: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaan myös sosiaali- ja terveysaloilla tulisi tietoisesti ennaltaehkäistä syrjintää ja sen pelkoa eri keinoin. Jos ajattelet mm. psykoterapeutin, psykologin, psykiatrin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai kirkon diakonia/perhetyöntekijän vastaanotolle hakeutumista niin:  

Miten työntekijän tulisi ottaa huomioon sukupuoli-identiteettisi, seksuaalinen suuntautumisesi ja/tai ihmissuhdemuotosi yhteisen työskentelyn alussa ja aikana?

Millä tavoin työntekijä voi tehdä työskentelyn sinulle turvalliseksi, niin että voit ilmaista itseäsi kokonaisena ilman pelkoa?

Miten vahvasti voit luottaa että näin myös tapahtuu?

Jätä vastaus tyhjäksi
En lainkaan 
Täysin
0
10
5
10
10
true
false
false
Voin luottaa: *

Kiitos vastauksistasi. Haluaisitko lisätä jotakin aiheeseen liittyen?