Hyvä vastaanottaja, 

olemme rakentamassa yhteistyöfoorumia, jonka tavoitteena on kehittää paikallisesti uudenlaisia yhteistyömuotoja ja uutta arvoa taiteen ja yritystoiminnan välisen vuoropuhelun kautta. Tarvitsemme siihen juuri sinun apuasi, joten voisitko ystävällisesti vastata tähän kyselyymme? Vastaamiseen menee alle 10 minuuttia, eikä se sido sinua mihinkään. Vastaathan viimeistään sunnuntaina 7.6.2020, kiitos.


Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana

Nykyinen vallitseva tilanne on hapertanut elantoa alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti miltei kaikilla toimialoilla. Tarvitsemmekin nyt uusia toimintamalleja uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseksi, koska Etelä-Pohjanmaan alueella yritykset sekä luovien taiteellisten alojen osaajat ovat joutuneet ottamaan koronaiskua vastaan erityisen rankasti. Näiden toimijoiden välinen entistä tiiviimpi yhteistyö mahdollistaisi aivan uusien liiketoimintakumppanuuksien syntymisen. Tältä pohjalta liiketoimintaa voitaisiin kehittää uudenlaisen yhteistyön voimin.


Uusia ratkaisuja haetaan luovasta ajattelusta ja taiteilijan asiantuntijuudesta. Lopputuloksena syntyneet konseptit, tuotteet tai ideat voivat olla yrityksen normaaliin liiketoimintaan liittyviä tai siitä irrallaan olevia täysin uusia ratkaisuja tai toimintamalleja.

Kiitos ajastasi!

Anu Hopia, professori, Turun yliopisto / Seinäjoen yksikkö

Mika Virkkala, yksikön päällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö

Lisätiedot ja mahdolliset kysymykset:
Jenni Latva, tuotantokoordinaattori,  Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö 

sähköposti: jenni.latva@uniarts.fi / puh. 040 710 4371

________________________
Keräämme aineistoa tarvekartoitusta varten, ja sitä käytetään tulevan hankkeen sisällöntuotantoon.  Kerätty aineisto esitetään anonyymisti siten, ettei tietoja yksittäisistä yrityksistä tai henkilöistä voi tunnistaa. Antamianne tietoja ja luovuteta kolmansille osapuolille.

0%