Toimijakysely 1/2022

Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutuneille toimijoille lähetetään kaksi kertaa vuodessa kysely kiinnostuksista tarjolla oleviin johto- koulutus- ja tukitehtäviin. 
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa jaettaviin tehtäviin ja valintoihin!

Kysely on avoinna 19.1.2022-15.2.2022 välisen ajan. 

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Käytetyt lyhenteet

Harjoituksen johtaja = Harjjoht

Harjoituksen varajohtaja = Harjvjoht

Harjoituksen vääpeli = Harjvääp

Kurssinjohtaja = Kurssinjoht

Kurssin varajohtaja = Kurssin vjoht

Kouluttaja = Koul

Apukouluttaja = Apukoul

Varustaminen = varustam


Olen halukas toimimaan harjoituksen johdon tehtävissä. Laita halukkuudet kiinnostuksesi mukaisesti prioriteettijärjestykseen (1,2,3, jne), mikäli olet kiinnostunut useista tehtävistä. Tehtävän tukena on kokenut mentori ja/tai koulutuspäällikkö.

Harjjoht
Harjvjoht
Harjvääp
Viestintä (valokuvaus ja tiedotus)
HUOM!
TOIMIJA NIINI22, Niinisalo 19.-21.8.2022*
TOIMIJA NIINI22, Niinisalo 19.-21.8.2022*
SYKSY NIINI22, Niinisalo 16.-18.9.2022*
SYKSY NIINI22, Niinisalo 16.-18.9.2022*
TULI NIINI22, Niinisalo 25.-27.11.2022*
TULI NIINI22, Niinisalo 25.-27.11.2022*

Olen halukas toimimaan harjoituksen tukitehtävissä. Laita halukkuudet kiinnostuksesi mukaisesti prioriteettijärjestykseen (1,2,3, jne), mikäli olet kiinnostunut useista tehtävistä. 

Varustam
Muonitus
Lääkintä
Kuljetus
HUOM!
TOIMIJA NIINI22, Niinisalo 19.-21.8.2022*
TOIMIJA NIINI22, Niinisalo 19.-21.8.2022*
SYKSY NIINI22, Niinisalo 16.-18.9.2022*
SYKSY NIINI22, Niinisalo 16.-18.9.2022*
TULI NIINI22, Niinisalo 25.-27.11.2022*
TULI NIINI22, Niinisalo 25.-27.11.2022*

Olen halukas toimimaan TOIMIJA NIINI22 kursseilla seuraavissa tehtävissä. Laita halukkuudet kiinnostuksesi mukaisesti prioriteettijärjestykseen (1,2,3, jne), mikäli olet kiinnostunut useista eri kursseista/tehtävistä.

Kurssinjoht
Kurssin vjoht
Koul
Apukoul
HUOM!
Kouluttamisen peruskurssi, 20.-21.8.*
Kouluttamisen peruskurssi, 20.-21.8.*
Kurssinjohtajien koulutus, 20.-21.8.*
Kurssinjohtajien koulutus, 20.-21.8.*
Ammunnanjohtajien ensiapu (EA) koulutus, 20.-21.8.*
Ammunnanjohtajien ensiapu (EA) koulutus, 20.-21.8.*
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus, 21.8.*
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus, 21.8.*
PVMOODLE-koulutus, 20.8.*
PVMOODLE-koulutus, 20.8.*
Virtuaalinen koululutusympäristö (VKY)-koulutus, 21.8.*
Virtuaalinen koululutusympäristö (VKY)-koulutus, 21.8.*
Vääpelikurssi, 19.-20.8.*
Vääpelikurssi, 19.-20.8.*
Ajo-oikeuskurssi B, 20.8.*
Ajo-oikeuskurssi B, 20.8.*
Ajo-oikeuskurssi C, 19.-21.8.*
Ajo-oikeuskurssi C, 19.-21.8.*
Ajo-oikeuskurssi Trukki, 20.-21.8.*
Ajo-oikeuskurssi Trukki, 20.-21.8.*
Ajo-oikeuskurssi B sotilaskotiliitolle, 21.8.*
Ajo-oikeuskurssi B sotilaskotiliitolle, 21.8.*
Pääkouluttaja-erotuomarikurssi, 20.-21.8.*
Pääkouluttaja-erotuomarikurssi, 20.-21.8.*

Olen halukas toimimaan SYKSY NIINI22 kursseilla seuraavissa tehtävissä. Laita halukkuudet kiinnostuksesi mukaisesti prioriteettijärjestykseen (1,2,3, jne), mikäli olet kiinnostunut useista eri kursseista/tehtävistä.

Kurssinjoht
Kurssin vjoht
Koul
Apukoul
HUOM!
Arjen välineet, 16.-18.9.*
Arjen välineet, 16.-18.9.*
MATI-kurssi, 16.-18.9.*
MATI-kurssi, 16.-18.9.*
Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi (TRA2), 16.-18.9.*
Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi (TRA2), 16.-18.9.*
Paikallispataljoonan (PAIKP) peruskurssi 1, 16.-18.9.*
Paikallispataljoonan (PAIKP) peruskurssi 1, 16.-18.9.*
Kyber jatkokurssi, 17.-18.9.*
Kyber jatkokurssi, 17.-18.9.*
Kulunvalvontapaikka (VCP, ajoneuvon ja henkilön tarkastaminen), 17.-18.9.*
Kulunvalvontapaikka (VCP, ajoneuvon ja henkilön tarkastaminen), 17.-18.9.*
Panssarintorjunnan jatkokurssi -partion ja ryhmän taiste-lutekniikka (PST JK), 16.-18.9.*
Panssarintorjunnan jatkokurssi -partion ja ryhmän taiste-lutekniikka (PST JK), 16.-18.9.*
Taistelusuunnitelman laatiminen ryhmälle ja joukkueelle, 17.-18.9.*
Taistelusuunnitelman laatiminen ryhmälle ja joukkueelle, 17.-18.9.*
Kohteensuojaus, 17.-18.9.*
Kohteensuojaus, 17.-18.9.*
Tiedustelun jatkokurssi, 17.-18.9.*
Tiedustelun jatkokurssi, 17.-18.9.*
Muonitusryhmänkurssi 2, 17.-18.9.*
Muonitusryhmänkurssi 2, 17.-18.9.*
Taistelijan pioneeritaidot-kurssi, 16.-18.9.*
Taistelijan pioneeritaidot-kurssi, 16.-18.9.*
Huoltojoukkueen peruskurssi (HJ PK), 16.-18.9.*
Huoltojoukkueen peruskurssi (HJ PK), 16.-18.9.*
Sotilaspoliisikurssi 2 (SPOLPK 2), 16.-18.9. *
Sotilaspoliisikurssi 2 (SPOLPK 2), 16.-18.9. *
Sotavangin käsittely, 17.-18.9.*
Sotavangin käsittely, 17.-18.9.*
Elektroninen suojautuminen, 17.-18.9.*
Elektroninen suojautuminen, 17.-18.9.*
Ajo-lupa (B) (PAIKP taistelijoille), 17.-18.9.*
Ajo-lupa (B) (PAIKP taistelijoille), 17.-18.9.*
Ajo-lupa (C) (PAIKP taistelijoille), 16.-18.9.*
Ajo-lupa (C) (PAIKP taistelijoille), 16.-18.9.*
Nuorten maastotaidot, 17.-18.9.*
Nuorten maastotaidot, 17.-18.9.*

Olen halukas toimimaan TULI NIINI22 kursseilla seuraavissa tehtävissä. Laita halukkuudet kiinnostuksesi mukaisesti prioriteettijärjestykseen (1,2,3, jne), mikäli olet kiinnostunut useista eri kursseista/tehtävistä.

Kurssinjoht
Kurssin vjoht
Koul
Apukoul
HUOM!
Tykistön tuliasema (TA)-harjoitus, 25.-27.11.*
Tykistön tuliasema (TA)-harjoitus, 25.-27.11.*
Sääryhmän harjoitus, 25.-27.11.*
Sääryhmän harjoitus, 25.-27.11.*
Sotilaan perustaidot (Intti tutuksi), yli 18v, 25.-27.11.*
Sotilaan perustaidot (Intti tutuksi), yli 18v, 25.-27.11.*
Intti tutuksi 2.asteen opiskelijat; 16 - 18v (ml. Nakkila, Ulvila), 25.-27.11.*
Intti tutuksi 2.asteen opiskelijat; 16 - 18v (ml. Nakkila, Ulvila), 25.-27.11.*
Raketinheittimen tuliasema (RAKH TA) -harjoitus, 25.-27.11.*
Raketinheittimen tuliasema (RAKH TA) -harjoitus, 25.-27.11.*
Kyber jatkokurssi, 26.-27.11.*
Kyber jatkokurssi, 26.-27.11.*
Huoltokomppanian peruskurssi (HK PK), 26.-27.11.*
Huoltokomppanian peruskurssi (HK PK), 26.-27.11.*
Tiedustelukurssi, 25.-27.11.*
Tiedustelukurssi, 25.-27.11.*

Kouluttaja/toimijapoolit= kurssinjohtajat/kouluttajat ja tukitoimintojen toimijat on jaettu koulutusaiheiden ja tukitoimintojen mukaisiin pooleihin. Koulutusaiheen osaajien ja aiheeseen kouluttautumaan kiinnostuneiden joukko. Pooleille valitaan yhteyshenkilö/-t. Voit kuulua samanaikaisesti useampaan pooliin. Pooleista tiedustellaan jatkossa harjoituksiin tarvittavat kurssien johtajat, kouluttajat ja toimijat eri tehtäviin. Tehtävät pyritään jakamaan kyvykkyyksien ja halukkuuksien mukaan tasaisesti hyvissä ajoin ennen koulutustapahtumia.  
Olen halukas toimimaan seuraavissa kouluttaja/toimija ryhmissä. 

Kyllä
Voisin toimia poolin vastuutehtävissä
HUOM
Panssarintorjunta kouluttajat pooli*
Panssarintorjunta kouluttajat pooli*
Tiedustelu- ja sissikouluttajat pooli (tähystys- ja partiotiedustelu, sissikoulutus)*
Tiedustelu- ja sissikouluttajat pooli (tähystys- ja partiotiedustelu, sissikoulutus)*
Sotilaspoliisi kouluttajat pooli*
Sotilaspoliisi kouluttajat pooli*
Tarkka-ammunta kouluttajat pooli*
Tarkka-ammunta kouluttajat pooli*
Taistelu rakennetulla alueella kouluttajat pooli*
Taistelu rakennetulla alueella kouluttajat pooli*
Tykistö ja kranaatinheittimistö kouluttajat pooli*
Tykistö ja kranaatinheittimistö kouluttajat pooli*
Sotilas- ja taistelunjohtamisen kouluttajat pooli*
Sotilas- ja taistelunjohtamisen kouluttajat pooli*
Johtamisjärjestelmä ja viesti kouluttajat pooli*
Johtamisjärjestelmä ja viesti kouluttajat pooli*
HF-radio ja radioamatööritoiminta pooli*
HF-radio ja radioamatööritoiminta pooli*
Pioneeri ja suojelu kouluttajat pooli*
Pioneeri ja suojelu kouluttajat pooli*
Huollon ja logistiikan kouluttajat pooli*
Huollon ja logistiikan kouluttajat pooli*
Kyber ja informaatioturvallisuus kouluttajat pooli*
Kyber ja informaatioturvallisuus kouluttajat pooli*
Perustamisen kouluttajat pooli*
Perustamisen kouluttajat pooli*
Kriisinhallinta kouluttajat pooli*
Kriisinhallinta kouluttajat pooli*
Kouluttajakoulutus kouluttajat pooli (kouluttamisen peruskurssi, kurssinjohtajien koulutus ja vääpelikurssi)*
Kouluttajakoulutus kouluttajat pooli (kouluttamisen peruskurssi, kurssinjohtajien koulutus ja vääpelikurssi)*
Fyysisen toimintakyvyn kouluttajat/toimijat pooli (mm. Kesäyön marssi, kuntotestaajat, kunnossa inttiin kurssit jne.)*
Fyysisen toimintakyvyn kouluttajat/toimijat pooli (mm. Kesäyön marssi, kuntotestaajat, kunnossa inttiin kurssit jne.)*
Nuorten kouluttajat pooli (nuorten turvakurssit, intti tutuksi kurssit jne)*
Nuorten kouluttajat pooli (nuorten turvakurssit, intti tutuksi kurssit jne)*
Naisten koulutusten kouluttajat pooli*
Naisten koulutusten kouluttajat pooli*
Erityisryhmien kouluttajat pooli*
Erityisryhmien kouluttajat pooli*
Kohteensuojaus ja taistelukoulutus kouluttajat pooli*
Kohteensuojaus ja taistelukoulutus kouluttajat pooli*
Harjoitusten vastatoiminta osasto pooli (KH/PVVEH maaliosastot)*
Harjoitusten vastatoiminta osasto pooli (KH/PVVEH maaliosastot)*
Sähkövoimajärjestelmä (SVJK) kurssien kouluttajat pooli*
Sähkövoimajärjestelmä (SVJK) kurssien kouluttajat pooli*
Ammunnan johtajat pooli*
Ammunnan johtajat pooli*
Viestintä pooli (tiedotus ja valokuvaus)*
Viestintä pooli (tiedotus ja valokuvaus)*
Harjoitusten kuljetustuki toimijat pooli*
Harjoitusten kuljetustuki toimijat pooli*
Harjoitusten/kurssien ensiapu/lääkintä toimijat pooli*
Harjoitusten/kurssien ensiapu/lääkintä toimijat pooli*
Harjoitusten muonituksen toimijat pooli*
Harjoitusten muonituksen toimijat pooli*
Harjoitusten varustamisen toimijat pooli*
Harjoitusten varustamisen toimijat pooli*
Harjoitusten/kurssien vääpelit pooli*
Harjoitusten/kurssien vääpelit pooli*

Syksyllä 2022 järjestetään johtamisen koulutusohjelmaan liittyen reserviläisjohtaja 1 kurssi, joka kestää kaksi viikonloppua. Olen kiinnostunut toimimaan kouluttajana reserviläisjohtajakursseilla.

Olen kiinnostunut osallistumaan PIONEERI JA SUOJELU KOULUTTAJAKOULUTUS MPK:LLE 7.-8.5. (PVVEH).  (Koulutettaviksi 5 suojelu- ja 5 maanpäälliset linnoitteet kouluttajaa)

Olen kiinnostunut osallistumaan ELEKTRONINEN SUOJAUTUMINEN KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN 7.-8.5. (PVVEH)

Olen kiinnostunut osallistumaan PAIKP PERUSKURSSI 2 KOULUTTAJAKOULUTUKSEEN 13.-15.5. (PVVEH, Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista vuoden 2023 SOTVA PAIKP peruskurssien kouluttajiksi)

Olen kiinnostunut osallistumaan MYRSKY22 (PVVEH, SAT 21.-23.10 ja V-S 11.-13.11.) reservin tuen tehtäviin, jotka ovat mm. perustamis-, muonitus-, kuljetus- ja koulutustehtäviä. Harjoitus sisältää myös osalle suunnittelutilaisuuden huhtikuussa ja valmistavan harjoituksen 6.-8.5.

Olen kiinnostunut osallistumaan paikallispuolustusharjoitukseen, Naantali 2.-9.9.2022 (KH, tarjolla maaliosasto ja kouluttajaerotuomaritehtäviä).

Kevät HUOVI22:ssa (18.-20.3.2022, Säkylä) ja kevät NIINI22:ssa (22.-24.4.2022, Niinisalo) on vielä tarve muutamalle kouluttajalle. Olen halukas toimimaan seuraavissa tehtävissä.  

Kurssinjoht
koul
Apukoul
Kevät HUOVI22 Paikallispataljoonan (PAIKP) peruskurssi 1 (18.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Paikallispataljoonan (PAIKP) peruskurssi 1 (18.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Konekiväärikurssi (PKM) (19.-20.3)*
Kevät HUOVI22 Konekiväärikurssi (PKM) (19.-20.3)*
Kevät HUOVI22 Taistelijan pioneeritaidot (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Taistelijan pioneeritaidot (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Maastouttaminen ja naamiointi (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Maastouttaminen ja naamiointi (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Sisäammuntasimulaattori (SAS) (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Sisäammuntasimulaattori (SAS) (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Arjen välineet jatkokurssi (AV JK) (19.-20.3.)*
Kevät HUOVI22 Arjen välineet jatkokurssi (AV JK) (19.-20.3.)*
Kevät NIINI22 Ryhmän johtaminen puolustuksessa (23.-24.4.)*
Kevät NIINI22 Ryhmän johtaminen puolustuksessa (23.-24.4.)*
Kevät NIINI22 Maastouttaminen ja naamiointi (23.-24.4.)*
Kevät NIINI22 Maastouttaminen ja naamiointi (23.-24.4.)*
Kevät NIINI22 Miinakoulutuksen perusteet (23.-24.4.)*
Kevät NIINI22 Miinakoulutuksen perusteet (23.-24.4.)*

Olen kiinnostunut osallistumaan Jukolan viestin toimitsijatehtäviin 17.-19.6.2022.

Kyllä
Jukolan-viestin tilannekeskuskurssi (Kurssilaisten tehtävänä on ylläpitää ja jakaa Jukolan viestin tilannekuvaa. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin organisaation alaisuuteen ja liitetään osaksi Jukolan viestin tilannekeskusta.) *
Jukolan-viestin tilannekeskuskurssi (Kurssilaisten tehtävänä on ylläpitää ja jakaa Jukolan viestin tilannekuvaa. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin organisaation alaisuuteen ja liitetään osaksi Jukolan viestin tilannekeskusta.) *
Lukkari-Jukolan taloushuollonkurssi (Kurssilaisten tehtävänä on ruoan valmistus järjestelyorganisaatiolle. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin organisaation alaisuuteen ja liitetään osaksi Jukolan viestin taloushuoltoa.)*
Lukkari-Jukolan taloushuollonkurssi (Kurssilaisten tehtävänä on ruoan valmistus järjestelyorganisaatiolle. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin organisaation alaisuuteen ja liitetään osaksi Jukolan viestin taloushuoltoa.)*
Lukkari-Jukolan liikenteenohjauskurssi (Kurssilaisten tehtävä on liikenteenohjaus. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin järjestelyorganisaation alaisuuteen.)*
Lukkari-Jukolan liikenteenohjauskurssi (Kurssilaisten tehtävä on liikenteenohjaus. Kurssilaiset asetetaan Jukolan viestin järjestelyorganisaation alaisuuteen.)*

Terveiset piiritoimistoon

KIITOS VASTAUKSISTA JA OSALLISTUMISESTA KYSELYYN. TEHTÄVIEN JAKO KURSSEILLE ALOITETAAN MAALISKUUN PUOLIVÄLIN PAIKKEILLA.


MAANPUOLUSTUSTERVEISIN


LOUNAIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN HENKILÖKUNTA

0%