Lajikokeilu: Boulderointi ilmoittautuminen

La­ji­ko­kei­luun mah­tuu mu­kaan 15 in­nok­kain­ta kii­pei­li­jää. Osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 5 eu­roa. Il­moit­ta­­u­tue­s­sa­ si­tou­du­­t mak­sa­ma­­an la­ji­ko­­­kei­­lun­ myös es­tyes­sä­­s­i osal­lis­tu­­­mas­­ta, mi­käl­i in­nok­kai­ta va­rao­sal­lis­tu­jia ei löyd­y­.

Etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

0%