Lasten ja nuorten liikkumiskysely

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa liikkumistasi ja liikuntaharrastuksiasi sekä kerätä tietoa liikunnanharrastamiseen motivoivista ja estävistä tekijöistä. Lisäksi keräämme kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten. 

Taustatiedot

Sukupuoli

Luokka-aste

Kuinka monena päivänä viikossa liikut vähintään tunnin päivässä? Liikkumiseksi lasketaan pyöräily, skeittaus, kävely, uinti, tanssi, ym. liikuntaharrastukset.

Harrastatko liikuntaa seurassa vai omatoimisesti? Voit valita tarvittaessa molemmat.

Mitkä tekijät lisäävät kiinnostustasi liikkumiseen? 

Mitkä tekijät estävät liikkumistasi?

0%