Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman lausunto julkaisuehdotuksesta

Teatterikorkeakoulun julkaisuhaku syksy 2024

Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti julkaisuehdotuksia, joilla on jo hakuvaiheessa jonkin Teatterikorkeakoulun koulutusohjelman tuki. Koulutusohjelman toimittamassa lausunnossa pyydetään toteamaan: kannattaako koulutusohjelma julkaisuehdotusta (onko hanke relevantti ja miten tärkeänä se koetaan), onko koulutusohjelma sitoutunut julkaisuprosessin tukemiseen sisällön asiantuntemuksen (asiatarkastus) ja mahdollisen rahoituksen osalta. Myös vertaisarviointiprosessissa mahdollisesti hakijaa tukeminen olisi hyvä mainita. 

Koulutusohjelman lausunto toimitetaan koulutusohjelman yhdyshenkilön toimesta Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle sähköisellä lomakkeella. 

Lausunto koskee (julkaisuehdotuksen otsikko ja hakijan nimi):

Teakin koulutusohjelma ja lausunnon antajan nimi:

Koulutusohjelma: 

Kannattaako koulutusohjelma julkaisuehdotusta? Miten näette sen relevanssin ja tärkeyden oman alanne näkökulmasta?

Miten julkaisuehdotusta mahdollisesti tulisi kehittää, mikäli se on sellainen että sitä ei voi puoltaa?

Sitoutuuko koulutusohjelma julkaisuprosessin tukemiseen sisällön asiantuntemuksen osalta, eli käsikirjoituksen asiatarkastukseen? (Koulutusohjelman työntekijän työpanos tai palkkio ulkopuoliselle lukijalle)

Koulutusohjelman työntekijä voi asiatarkastaa käsikirjoituksen tai avustaa vertaisarvointiprosessissa. 

Onko koulutusohjelma sitoutunut osarahoittamaan julkaisua? Julkaisutoimikunta voi rahoittaa taittoa ja painokustannuksia. Mitkä kustannukset tulevat kysymykseen jos koulutusohjelma voi osarahoittaa julkaisuprojektia? 

Onko koulutusohjelma sitoutunut osarahoittamaan julkaisua?

Koulutusohjelman nimeämä vastuuhenkilö julkaisuhankkeelle, mikäli puollatte julkaisuehdotusta:

0%