Leikiten lukijaksi!
Kysely varhaiskasvattajille

Leikiten lukijaksi -hankkeessa vahvistetaan lukemisen kulttuuria Lempäälän varhaiskasvatuksessa, esi-ja alkuopetuksessa, kerhoissa ja kodeissa. Tässä kyselyssä kartoitetaan ryhmien tämänhetkisiä kirjakokoelmia, lukupaikkoja ja -tapoja. Kysely koskee kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä, myös yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia, sekä kunnan ja seurakunnan perhe- ja päiväkerhotiloja.


Toivomme vastausta kaikkien yksiköiden jokaisesta ryhmästä ja kerhotilasta. Kyselyn perusteella hankitaan ryhmiin tarvikkeita, joten vastaaminen kannattaa!


Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Tulosten perusteella päätetään hankerahoituksen kohdentamisesta sekä hankkeen jatkotoimenpiteistä sekä suunnitellaan tulevaa kirjastoyhteistyötä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksilöityjä vastauksia tai henkilötietoja koskaan julkaista tai muuten luovuteta kolmansille osapuolille.


Edistetään lasten lukemista yhdessä - kiitos vastauksistasi!


Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta:


Anni Oravakangas

lukukoordinaattori

Leikiten lukijaksi -hanke

anni.oravakangas1@lempaala.fi


Leikiten lukijaksi on Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen hanke, jossa ovat vahvasti mukana myös kirjasto, perhekeskusverkosto ja neuvola. Hankkeessa vahvistetaan lukemisen kulttuuria lasten päivittäisissä toimintaympäristöissä: järjestetään koulutusta, rakennetaan lukupaikkoja, hankitaan kirjoja ja kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä - siis edistetään lasten lukemista yhdessä!

0%