Lentoliikenneyhteyksien merkitys Pohjois-Suomen alueella toimiville yrityksille

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin liittojen yhteisen Pohjois-Suomen lentoliikenteen tulevaisuus -hankkeen puitteissa selvitetään lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen lentoasemapaikkakunnan (Oulu, Kajaani ja Kuusamo) vaikutusalueilla. Tällä kyselyllä kartoitetaan lentoliikenneyhteyksien merkitystä alueella toimiville yrityksille.

Kaikki tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Tulokset tullaan esittämään lentoasema-alueen vaikutusalueen tai seutukunnan tasolla siten, ettei yhdenkään yrityksen tietoja voida päätellä tuloksista.  

Tuloksia hyödynnetään alueen lentoliikenteen kehittämisessä.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 25.8.2023 aikana.

Lisätietoja kyselystä antaa: Projektipäällikkö Rauno Kurtti, Pohjois-Pohjanmaan liitto (etu.suku[a]pohjois-pohjanmaa.fi, +358 400 686130).

Yrityksen perustiedot

Yrityksen nimi

Yrityksen toimipaikan sijaintikunta

Jos yrityksellä on useita toimipisteitä Pohjois-Suomen alueella, valitse se, jota itse edustat parhaiten tai joka on toiminnaltaan suurin.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksenne toimialaa

Kysymme tarkempaa toimialaa, jotta kyselytulokset olisi mahdollista laajentaa kattamaan koko alue.

Mikä teollisuuden ala kuvaa yrityksenne toimintaa parhaiten?

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksenne toimialaa?

Oma roolisi yrityksessä?

0%