Liikenneturvallisuusaloite

Liikenneturvallisuuskohteiden toteutukselle varataan vuosittain erillinen määräraha kunnan talousarvioon.

Turvallisuuspalautteita, -aloitteita ja kehitysehdotuksia kerätään pidemmältä ajanjaksolta yhteen ja niitä käsitellään keskitetysti liikenneturvallisuusohjelman päivityksen yhteydessä vuosittain.

Kiireellisyysarviointiin perustuen, toteutettaviksi valittavat kohteet sisällytetään kunnan seuraavan vuoden rakentamisohjelmaan.

Aloite/kehitysehdotus

Alue

Liitteet

Voit halutessasi lisätä kuvia tai muita selventäviä liitteitä.

Lisää kuva

Lisää liite

Ilmoittajan tiedot

Nimi
Puhelinnumero
Sähköposti
0%