Liikenneturvan virtuaalinen kouluvierailu

Liikenneturvan tarjoaa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille maksuttomia virtuaalisia liikennekasvatusaiheisia kouluvierailuita. Kouluvierailijat pitävät turvallista liikkumista käsitteleviä oppitunteja Liikenneturvan Teams-ympäristössä tai koulun omassa oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta. 


Oppituntien tavoitteena on: 

•Tarjota oppilaille tietoa nuorten riskeistä liikenteessä 

•Esitellä Liikenneturvan toimintaa ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista 

•Innostaa oppilaita pohtimaan omaa toimintaansa liikenteessä
•Vahvistaa sosiaalista normia, joka tukee turvallisten valintojen tekemistä liikenteessä 

•Tarjota oppilaille työkaluja siihen, miten voi itse toimia edistääkseen omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä


Tämän lomakkeen avulla voit ilmoittaa kiinnostuksestasi oppitunnin tilaamiseen oman opetusryhmäsi tunnille. Lomakkeen täyttäminen ei vielä velvoita mihinkään, vaan olemme sinuun yhteydessä ja sovimme oppitunnin pitämisestä kanssasi tarkemmin. 


Kouluvierailuita on tarjolla rajallinen määrä. 


Maakunta

Nimi

Koulu

Sähköpostiosoite

Työskentelen 

Minkä vuosiluokkien oppilaille/opiskelijoille tilaat kouluvierailun? 

Minkä oppiaineen opetukseen haluaisit liittää kouluvierailun? 

Miten toivoisitte kouluvierailun teknisen toteutuksen hoituvan? 

Toive kouluvierailun ajankohdasta (ehdotus sopivista päivistä ja kellonajoista):

Kysymyksiä tai toiveita virtuaaliseen oppituntiin tai muita terveisiä Liikenneturvalle  

Lomakkeella antamiasi henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella ja vain tähän tapahtumaan liittyvää yhteydenpitoa varten. Henkilötietojasi säilytetään siihen asti, kunnes tapahtuma on järjestetty ja mahdollinen palaute kerätty. Henkilötietoja käsitellään ulkoisen palveluntarjoajan järjestelmässä, muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta. Sinulla on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tarkistus- ja peruutuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterinpitäjälle (Liikenneturva: kirjaamo@liikenneturva.fi).Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

0%