Suomalaisen elävän musiikin kansainväliset esitykset ja kestävämpi kansainvälinen toiminta - kysely artistien edustajille

Elävä musiikki on keskeinen osa suomalaisen musiikin kansainvälistymistä, mutta tilastotietoja aiheesta on toistaiseksi vain vähän. Tilanteen korjaamiseksi Music Finland kokoaa nyt tietoja suomalaisista elävän musiikin esityksistä ulkomailla. Mikäli edustat suomalaisia kansainvälisesti toimivia artisteja ja sinulla on tietoja kansainvälisestä konsertoinnista – esimerkiksi esitysten määrästä ja kohdealueista viimeisten viiden vuoden aikana sekä suunnitelmista  lähitulevaisuudessa - toivomme myös sinun vastaavan käsillä olevaan kyselyyn.


Samalla keräämme tietoja elävän musiikin uuden vastuullisuustyökalun, elma.live-alustan jatkokehittämistä varten. Alustalle on tulossa kansainväliseen toimintaan liittyviä oppimateriaaleja ja työkaluja, ja tässä kyselyssä saatujen tietojen perusteella sisältöä voidaan ohjata koko alan kannalta hyödyllisiin suuntiin. Toivomme sinun siksi vastaavan myös kysymyksiin esimerkiksi kiertuetoiminnan käytännöistä ja kohtaamistasi kestävän kehityksen toimenpiteistä. Elma.liven kehittämisestä vastaa Suomen Jazzliitto yhteistyökumppaneinaan Finland Festivals, LiveFin, Music Finland, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit. 


Tämä kysely on suunnattu alan yrityksille ja yhteisöille, jotka voivat vastata siihen edustamiensa artistien, muusikoiden, yhtyeiden ja orkesterien puolesta sekä oman toimintansa osalta. Mikäli vastaat vain yhden artistin, muusikon tai yhtyeen puolesta, suosittelemme täyttämään tälle ryhmälle suunnatun kyselylomakkeen jonka vastaukset ovat helpommin kohdennettavissa vain yhteen artistiin, yhtyeeseen tai muusikkoon: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_muusikot


Kyselystä on omat versionsa myös musiikkitapahtumille sekä säveltäjille:

- Kysely musiikkitapahtumille: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_tapahtumat
- Kysely säveltäjille: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_saveltajat


Kysymykset koskevat ulkomailla esiintymisten perustietoja, tarkempia esiintymistietoja päivämäärineen sekä omia näkemyksiäsi vastuullisuudesta elävän musiikin kansainvälisessä toiminnassa. Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia, voit hyvin vastata kyselyyn myös osittain. Kaikista antamistasi tiedoista on hyötyä selvityksen koostamisessa ja elma.live-alustan kehittämisessä. Voit myös palata kyselyyn tai lähettää esimerkiksi konserttilistoja tai muuta lisätietoa myös kyselyyn vastaamisen jälkeen Merja Hottiselle, merja.hottinen@musicfinland.fi


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.


Vastaathan kyselyyn viimeistään perjantaina 31.3.2023.


Kiitos!


Lisätietoja:

Merja Hottinen

merja.hottinen@musicfinland.fi

Suostumus tietojen käyttöön

Kyselyssä antamiasi tietoja käytetään Music Finlandin tutkimustoiminnassa sekä Suomen Jazzliiton hallinnoiman Elma.live-alustan kehittämiseen. Tietoja hallinoi Music Finland, eikä henkilökohtaisia tietojasi luovuteta eteenpäin. Elma.live-alustan kehittäjät saavat tiedoista yhteenvedon. Voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteen täältä.

0%