Suomalaisen elävän musiikin kansainväliset esitykset ja kestävämpi kansainvälinen toiminta

Kyselyn analyysi on jo julkaistu, mutta voit halutessasi vielä ilmoittaa tällä lomakkeella kansainvälisistä esityksistäsi. Tiedot otetaan huomioon tilastoinnin seuraavissa vaiheissa. Voit tutustua raportin ensimmäiseen osaan täällä: https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/elavan-musiikin-kansainvalistyminen-1Elävä musiikki on keskeinen osa suomalaisen musiikin kansainvälistymistä, mutta tilastotietoja aiheesta on toistaiseksi vain vähän. Tilanteen korjaamiseksi Music Finland kokoaa nyt tietoja suomalaisista elävän musiikin esityksistä ulkomailla. Tilastointia varten toivomme sinulta tietoa omasta kansainvälisestä konsertoinnistasi – esimerkiksi esitysten määrästä ja kohdealueista viimeisten viiden vuoden aikana sekä suunnitelmistasi lähitulevaisuudessa.


Samalla keräämme tietoja elävän musiikin uuden vastuullisuustyökalun, elma.live-alustan jatkokehittämistä varten. Alustalle on tulossa kansainväliseen toimintaan liittyviä oppimateriaaleja ja työkaluja, ja tässä kyselyssä saatujen tietojen perusteella sisältöä voidaan ohjata koko alan kannalta hyödyllisiin suuntiin. Toivomme sinun siksi vastaavan myös kysymyksiin esimerkiksi kiertuetoiminnan käytännöistä ja kohtaamistasi kestävän kehityksen toimenpiteistä. 


Elma.liven kehittämisestä vastaa Suomen Jazzliitto yhteistyökumppaneinaan Finland Festivals, LiveFin, Music Finland, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit. 


Kysely on kohdennettu suoraan kansainvälisesti toimiville muusikoille, artisteille, yhtyeille ja orkestereille eri genreissä sekä heitä edustaville tahoille. Voit vastata kyselyyn, mikäli olet esiintynyt ulkomailla viimeisen viiden vuoden aikana tai sinulla on suunnitelmissa tehdä näin lähitulevaisuudessa. Kysymykset on suunnattu nimenomaan Suomesta käsin toimiville artisteille, mutta voit vastata soveltuvin osin myös vaikka asuisit pysyvästi tai pidempiä kausia ulkomailla.


Kysymykset koskevat ulkomailla esiintymisten perustietoja, tarkempia esiintymistietoja päivämäärineen sekä näkemyksiäsi vastuullisuudesta elävän musiikin kansainvälisessä toiminnassa. Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia, voit hyvin vastata kyselyyn myös osittain. Kaikista antamistasi tiedoista on hyötyä selvityksen koostamisessa ja elma.live-alustan kehittämisessä. Voit myös palata kyselyyn tai lähettää esimerkiksi konserttilistoja tai muuta lisätietoa myös kyselyyn vastaamisen jälkeen Merja Hottiselle, merja.hottinen@musicfinland.fi


Kyselystä on oma versionsa myös muille toimijaryhmille. Jos edustat näitä tahoja, voit siirtyä suoraan sinulle kohdennettuun kyselyyn:

- Kysely elävän musiikin tapahtumille

Kysely artistien edustajille

- Kysely säveltäjille


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.


Vastaathan kyselyyn viimeistään perjantaina 31.3.2023.


Kiitos!


Lisätietoja:

Merja Hottinen

merja.hottinen@musicfinland.fi

Suostumus tietojen käyttöön

Kyselyssä antamiasi tietoja käytetään Music Finlandin tutkimustoiminnassa sekä Suomen Jazzliiton hallinnoiman Elma.live-alustan kehittämiseen. Tietoja hallinoi Music Finland, eikä henkilökohtaisia tietojasi luovuteta eteenpäin. Elma.live-alustan kehittäjät saavat tiedoista yhteenvedon. Voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteen täältä.

0%