Suomalaisen elävän musiikin kansainväliset esitykset ja kestävämpi kansainvälinen toiminta - kysely säveltäjille

Elävä musiikki on keskeinen osa suomalaisen musiikin kansainvälistymistä, mutta tilastotietoja aiheesta on toistaiseksi vain vähän. Tilanteen korjaamiseksi Music Finland kokoaa nyt tietoja suomalaisista elävän musiikin esityksistä ulkomailla. Tilastointia varten toivomme sinulta tietoa omien teostesi kansainvälisistä esityksistä – esimerkiksi esitysten määrästä ja kohdealueista viimeisten viiden vuoden aikana sekä suunnitelmistasi lähitulevaisuudessa.


Samalla keräämme tietoja elävän musiikin uuden vastuullisuustyökalun, elma.live-alustan jatkokehittämistä varten. Alustalle on tulossa kansainväliseen elävän musiikin toimintaan liittyviä oppimateriaaleja ja työkaluja, ja tässä kyselyssä saatujen tietojen perusteella sisältöä voidaan ohjata koko alan kannalta hyödyllisiin suuntiin. Toivomme sinun siksi vastaavan myös kysymyksiin esimerkiksi kiertuetoiminnan käytännöistä ja kohtaamistasi kestävän kehityksen toimenpiteistä. Elma.liven kehittämisestä vastaa Suomen Jazzliitto yhteistyökumppaneinaan Finland Festivals, LiveFin, Music Finland, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit. 

Tämä kysely on kohdennettu säveltäjille, joiden teoksia on esitetty ulkomailla viimeisen viiden vuoden aikana tai joilla on tiedossa tulevia esityksiä. Kysymykset on suunnattu nimenomaan Suomesta käsin toimiville säveltäjille, mutta voit vastata soveltuvin osin myös vaikka asuisit pysyvästi tai pidempiä kausia ulkomailla.


Kysymykset koskevat ulkomaisten esitysten yleiskuvaa, tarkempia esitystietoja päivämäärineen sekä näkemyksiäsi vastuullisuudesta elävän musiikin kansainvälisessä toiminnassa. Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia, voit hyvin vastata kyselyyn myös osittain. Kaikista antamistasi tiedoista on hyötyä selvityksen koostamisessa ja elma.live-alustan kehittämisessä. Voit myös palata kyselyyn tai lähettää esimerkiksi konserttilistoja tai muuta lisätietoa myös kyselyyn vastaamisen jälkeen Merja Hottiselle, merja.hottinen@musicfinland.fi


Kyselystä on oma versionsa myös muusikoille, artisteille ja yhtyeille sekä useita artisteja tai muusikoita edustaville tahoille ja elävän musiikin tapahtumajärjestäjille Suomessa. Mikäli sinulla on myös näitä rooleja, voit vastata myös näihin kyselyversioihin:

- Kysely muusikoille: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_muusikot
- Kysely artistien edustajille: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_edustajat

- Kysely musiikkitapahtumille: https://q.surveypal.com/LivekyselyKV_tapahtumat

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.


Vastaathan kyselyyn viimeistään perjantaina 31.3.2023.


Kiitos!


Lisätietoja:

Merja Hottinen

merja.hottinen@musicfinland.fi

Suostumus tietojen käyttöön

Kyselyssä antamiasi tietoja käytetään Music Finlandin tutkimustoiminnassa sekä Suomen Jazzliiton hallinnoiman Elma.live-alustan kehittämiseen. Tietoja hallinoi Music Finland, eikä henkilökohtaisia tietojasi luovuteta eteenpäin. Elma.live-alustan kehittäjät saavat tiedoista yhteenvedon. Voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteen täältä.

0%