Maaottelumarssi 2023

Suomen Reserviupseeriliitto haastoi vuoden 2021 toukokuussa Reserviläisliiton leikkimieliseen marssikilpailuun vuoden 1941 maaottelumarssin hengessä.


Tänä vuonna marssitaan viime vuoden tapaan koko syyskuun ajan eli 1.-30.9.2023. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yhtäjaksoisesti suoritettu 10 kilometrin marssi kävellen tai juosten. Marssisuorituksia voi tehdä niin monta, kuin haluaa - vaikka joka päivä syyskuun ajan! Kun olet suorittanut vähintään 10 kilometrin marssin, voit kirjata tuloksesi tälle sähköiselle lomakkeelle. Jokaisesta suorituksesta tehdään oma ilmoituksensa lomakkeelle.


Kaikki osallistujat, jotka ovat suorittaneet vähintään 10 kilometrin marssin ja kirjanneet suorituksensa lomakkeelle, osallistuvat myös Varustelekan lahjakorttien ja RES & RUL -liittojen tuotepalkintojen arvontaan.


Tämän vuoden teemana on kaukopartiot eli kaukopartiotoiminta jatko- ja Lapin sodassa. Kaukopartiomiehet olivat pitkien siirtymien pioneereja, ja heidän ponnistelunsa toimivat esimerkkinä tämän vuoden marssijoille. Halutessasi voit tilata itsellesi kaukopartioteemaisen Maaottelumarssi 2023 -velcromerkin hintaan 10€/kpl. Kaikki myydyistä merkeistä saadut tuotot ohjataan lyhentämättömänä Ukrainan hyväksi myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.


Landskampsmarschen 2023


Finlands Reservofficersförbund utmanade i maj 2021 Reservistförbundet till en vänskaplig marschtävling i samma anda som landskampsmarschen 1941.


I år marscherar vi precis som förra året under hela september, dvs. 1-30.9.2023. För en godkänd prestation i krävs att man har genomfört en oavbruten marsch på 10 kilometer gående eller springande. Man kan göra hur många marschprestationer man vill - till och med varje dag i september! När du har genomfört en minst 10 kilometer lång marsch, kan du anteckna ditt resultat på den här elektroniska blanketten. Varje prestation registreras separat på blanketten.


Alla deltagare som har genomfört en minst 10 kilometer lång marsch och antecknat sin prestation på blanketten deltar också i utlottningen av presentkort till Varusteleka samt Reservistförbundets och Finlands Reservofficersförbunds produktpriser. 


Temat för i år är fjärrpatrullerna, dvs. fjärrpatrullverksamheten under fortsättningskriget och Lapplandskriget. Fjärrpatrullmännen var pionjärer inom långa förflyttningar och deras ansträngningar fungerar som exempel för årets marschdeltagare. Om du vill kan du beställa velcro-märket för Landskampsmarschen 2023 med fjärrpatrulltema till priset 10 €/st. Intäkterna från alla sålda märken styrs oavkortat till förmån för Ukraina på ett sätt som meddelas senare.


Etunimi/ Förnamn:

Sukunimi/ Efternamn:

Lähiosoite/ Gatuadress: 

Postinumero/ Postnummer: 

Postitoimipaikka/ Postanstalt: 

Sähköpostiosoite/ E-postadress:

Liitto, johon ensisijaisesti kuulut/ Förbund, till vilket du i första hand hör:

Reserviläispiiri, johon kuulut/ Reservistkrets, till vilken du i första hand hör:

Reserviupseeripiiri, johon kuulut/ Reservofficerskrets, till vilken du i första hand hör:

Etelä-Hämeen Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Etelä-Karjalan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Helsingin Seudun Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Helsingin Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Kainuun Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Kainuun Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Keski-Pohjanmaan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Keski-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Keski-Suomen Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Keski-Suomen Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Kymenlaakson Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Lapin Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Lapin Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Pirkanmaan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Opiskelijain Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Savon Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Pohjois-Savon Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Päijät-Hämeen Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Päijät-Hämeen Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Satakunnan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Satakunnan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Suur-Savon Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Suur-Savon Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Uudenmaan Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Uudenmaan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Varsinais-Suomen Reserviläispiirin reserviläisyhdistys, johon kuulut:

Vaasan Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin yhdistys, johon kuulut:

Maanpuolustusorganisaatio tai muu, johon kuulut:

Suoritetut kilometrit kyseisenä päivänä (vain numeroita)/

Antal marscherade kilometrar på den aktuella dagen (endast siffror):

Haluan tilata Maaottelumarssin 2023 -velcromerkin hintaan 10€/

Jag vill beställa velcro-märket för Landskampsmarschen 2023 till priset 10 €:

Mikäli valitsit "Kyllä, tilaan merkin" maksa merkki seuraavilla tiedoilla:

FI29 1012 3000 0462 17 (Tilinomistaja RUL). Merkitse viestikenttään marssijan etu- ja sukunimi. 


Merkki postitetaan loka-marraskuussa sen tilanneille. Kaikki tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen.


Om du väljer ”Ja, jag beställer märket”, ska du betala märket med användning av följande uppgifter: FI29 1012 3000 0462 17 (Kontoinnehavare RUL). Anteckna marschdeltagarens förnamn och efternamn i meddelandefältet.

Märket postas i oktober-november till dem som beställt det. Alla intäkter går till välgörenhet.

0%