Maaseuturahaston vaikuttavuus Lapissa

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa maaseuturahastosta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointien vaikutuksia lappilaisten ihmisten arkeen, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen maaseudulla asukkaiden näkökulmasta.


Tämä kysely on osa Maaseuturahaston vaikuttavuus Lapissa -selvitystä, jossa tietoa kerätään kolmen kyselyn (tuensaajat, sidosryhmät, alueen asukkaat), asiantuntijahaastattelujen sekä dokumentti- ja tilastoanalyysin avulla. Selvityksen toteuttaa MDI Public Oy. Selvitys kattaa Lapin Leader-ryhmien (Leader Outokaira, Leader Tunturi-Lappi, Leader Pohjoisin Lappi, Peräpohjolan Leader sekä Posion osalta Koillismaan Leader) ja ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet ohjelmakaudella 2014-2020. Selvityksen  tuloksia käytetään maaseuturahaston vaikuttavuuden kehittämisessä tulevalle ohjelmakaudelle sekä viestinnässä.


Kysely on avoinna 31.1.2022 klo 16.00 saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää korkeintaan 10 minuuttia.


Kyselyn vastaajien kesken arvotaan kolme Lapin Keinon tuotepalkintoa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.


Lisätietoa kyselystä ja selvityksestä antaa:Sari Rannanpää

Johtava asiantuntija, MDI Public Oy

Sari.rannanpaa@mdi.fiMDI noudattaa EU:n tietosuojalakia. Lisää tietoa MDI:n tietosuojakäytännöistä löydät täältä: http://www.mdi.fi/tietosuoja/

0%