Manse pride 2023

Manse pride-viikko järjestettiin tänä vuonna 12.6.-18.6. välisenä aikana. Eri tapahtumiin osallistui runsaasi ihmisiä. Haluaisimme selvittää Teidän kokemuksianne Manse pride-viikosta, että voimme ensi vuonna tehdä niistä vieläkin paremmat. Vastauksesi on meille tärkeä!

Asuinpaikkasi on...

Olen iältäni...

Osallistuminen Suinuiksi ry:n tai Sinuiksi-palvelun toimintaan

Mihin Manse pride -viikon ohjelmiin osallistuit? Voit valita useamman vaihtoehdon

Seuraavaksi voit arvioida Manse pride 2023-viikkoa, järjestelyjä sekä tiedottamista

Huono Erittäin hyvä
1
2
3
4
5
Minkä arvosanan antaisit Manse pride 2023-viikolle kokonaisuudessaan*
Minkä arvosanan antaisit Manse pride 2023-viikolle kokonaisuudessaan*
Huono
Erittäin hyvä
Minkä arvosanan antaisit tapahtumien järjestelyille?*
Minkä arvosanan antaisit tapahtumien järjestelyille?*
Huono
Erittäin hyvä
Minkä arvosanan antaisit pride-viikon tiedottamiselle *
Minkä arvosanan antaisit pride-viikon tiedottamiselle *
Huono
Erittäin hyvä

Toteutuivatko turvallisemman tilan periaatteet tapahtumissa?

Oliko tapahtumiin helppo osallistua?

Jos vastasit ei, voit halutessasi kertoa tarkemmin tässä. 

Mitä kautta sait tietää Manse pride -viikosta?

Jos vastasit "muista medioista", voit kertoa ne tässä

Mikä Manse pride 2023-viikossa onnistui?

Mitä toivoisit lisää? Risuja, ruusuja, kehitysehdotuksia?

Kiitos vastauksistasi! Vastausten avulla voimme kehittää Manse pride-viikkoa entistä paremmaksi.

0%