Matka-avustukset

Ohjeet ja hakulomake


Suomen Säveltäjät ry myöntää
 matka-avustuksia taidemusiikin säveltäjille. Avustukset ovat haettavissa 2.–31.1.2024 (1.9.2023 alkaen toteutuneet matkat).

Matka-avustukset on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa vakituisesti toimiville säveltäjille. Myös muut ammattimaisesti toimivat taidemusiikin säveltäjät kuin Suomen Säveltäjät ry:n jäsenet voivat hakea avustusta.

Avustukset ovat

- harkinnanvaraisia
- tappiontakuun luonteisia
- suuruudeltaan 50–950 euroa vuodessa / säveltäjä (maksimimäärä on 950 euroa vuodessa, mikäli matkoja on enemmän kuin yksi, muutoin 500 euroa)
- korkeintaan 80 % matkojen kokonaiskustannuksista. 

Avustus haetaan jälkikäteen, edellisen hakukierroksen jälkeen toteutuneisiin matkoihin. Avustusta voi hakea samalla kerralla useampaan kuin yhteen matkaan, jolloin jokaisen matkan kulut tulee esittää erikseen.

Hakijan tulee hakea avustusta ulkomaanmatkaan myös muista lähteistä, mikäli muut haut soveltuvat matkaan (Taiken kohdeapurahaMusic Finlandin projektituki).

Millaisiin matkoihin?


Avustuksia myönnetään ensisijaisesti säveltäjän omien teosten kantaesityksiin ja merkittäviin esityksiin liittyviin matkoihin. Harkinnanvaraisesti tukea voidaan myöntää myös muihin työmatkoihin, joille on konkreettisesti määritelty työhön liittyvä syy (ei yleensä esimerkiksi pelkkä residenssi- tai inspiraatiomatka).


Huom! Tilaajatahojen tulee vastata säveltäjän matkakuluista orkestereiden ja vakiintuneiden festivaalien tilausteosten kantaesityksiin.


Mihin kuluihin?

1) Matkalippukuluihin (hakijan toivotaan käyttävän päästöttömiä kulkuvälineitä aina, kun se on mahdollista)

- Eko-/II-luokan junaliput
- bussiliput
- Economy-luokan lentoliput (hiilidioksidikompensaatioineen*)
- paikallisliikenteen liput
- oman auton käytöstä voidaan harkinnan mukaan maksaa tukea II-luokan junalipun tms. julkisen kulkuvälineen hinnan mukaisesti


*Maksetusta hiilidioksidikompensaatiosta on esitettävä kuitti, esimerkiksi:

compensate.com/fi

ilmastoapu.fi

hiiliporssi.fi


2) Hotelli- ja muihin majoituskuluihin


Hakemus


Hakemus tehdään verkkolomakkeella. Hakemukseen tarvitaan

- hakijan yhteystiedot

- kuvaus matkasta / matkoista: ajankohta, kohde, matkan aihe, ammatillinen toiminta matkalla

- kustannuslaskelma matkan / matkojen kuluista

- matkan / matkojen kulujen kuitit (mieluiten 1 pdf-dokumentti / matka).


Päätökset

Harkinnanvaraisista avustuksista päättää yhdistyksen hallitus asiaa varten nimetyn toimikunnan esityksestä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. 

Avustuksiin käytetään varoja, jotka ovat kertyneet Kopioston yhdistykselle maksamista kollektiivisista tekijänoikeuskorvauksista.

Lisätietoja

Suomen Säveltäjät ry:n toimisto, p. 09 445 589, saveltajat@composers.fi

0%