Miten pärjäät - Kysely odottaville ja  vauvaperheille 


Tällä kyselyllä kartoitetaan vauvaa odottavien ja alle 1-vuotiaiden vauvojen vanhempien mielenterveyteen liittyviä haasteita ja lisäksi kerätään vanhempien näkemyksiä, miten perheitä voi tukea odotus- ja vauva-aikana. 


Kyselyyn vastataan nimettömästi ja sen täyttäminen kestää noin 10min. Kyselyn lopussa pyydetään lupaa vastausten mahdolliseen myöhempään tutkimuskäyttöön. Kyselyyn vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta sinun tai lapsesi palveluihin. Kysely pohjautuu WHO:n suosituksiin raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyttä tukevien palvelujen järjestämiseksi. 


Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen Perinataalimielenterveys ry. 


Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöämme eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.


Suomen Perinataalimielenterveys ry edistää perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana lisäämällä alan osaamista ja koulutusta, tehostamalla moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä alan hoitokäytäntöjä ja -polkuja valtakunnallisella tasolla.


Vastaajan taustatiedot

Ikä

Sukupuoli

Oletko raskaana?

Lasten lukumäärä 

Nuorimman lapsen ikä 

Hyvinvointialueesi

0%