Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkela etl - Kuusisto, Kaarina, tiesuunnitelma

Voit liittyä maantien 180 Kurkelan etl - Kuusisto tiesuunnitelmavaiheen postituslistalle täyttämällä ja lähettämällä yhteystietosi tällä lomakkeella. Postituslistalle liittyneille henkilöille kerrotaan sähköpostiviesteillä suunnittelutyön etenemisestä, Internet-sivujen päivityksistä ja järjestettävistä tilaisuuksista.

Haluan liittyä tiesuunnitelman "mt180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkelan etl - Kuusisto, Kaarina" postituslistalle.
Sähköpostiosoitteeni on:

Täydennä lisäksi seuraavat yhteystiedot:

Etunimi:
Sukunimi
Edustamani organisaatio / taho

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Tietoja ei käytetä muuhun kuin tässä kyselyssä esitettävään käyttötarkoitukseen ilman vastaajan erikseen antamaa suostumusta. Vastaajien tietoja ei myöskään luovuteta edelleen millekään kolmansille osapuolille tai käytetä minkäänlaisiin myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Lista hävitetään tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen.


Rekisterinpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja löytyy osoitteesta

https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Tietosuojavastaava toimii Sanni Harju (tietosuoja.keha(at)ely-keskus.fi).


0%