Muistiliikkujakysely: Muistisairaiden kohtaaminen liikuntaneuvonnassa ja liikunnanohjaustyössä

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn muistisairaiden kohtaamisesta liikuntaneuvonnassa ja liikunnanohjaustyössä.

Tällä Muistiliiton koordinoimalla kyselyllä selvitetään liikunta-alan ammattilaisten valmiuksia kohdata muistisairaita henkilöitä omassa työssään sekä sitä, miten ammattilaiset kokevat kykynsä rohkaista ja innostaa muistisairaita ja heidän läheisiään jatkamaan liikuntaa ja liikuntaharrastuksia myös muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen. Näiden ohella kyselyllä kartoitetaan muistisairaiden osuutta liikuntaneuvonnassa ja erilaisissa liikuntaryhmissä sekä muistisairaille suunnattujen liikuntaryhmien määrää valtakunnallisesti.


Kysely toteutetaan osana Muistiliiton koordinoimaa Muistiliikkuja-hanketta. Vastausten perusteella tuotetaan liikunnanohjauksen ja liikuntaneuvontatyön ammattilaisille soveltuvaa materiaalia muistisairaan kohtaamisesta sekä kohtaamisessa huomioitavista erityispiirteistä osana käytännön kentällä tapahtuvaa ohjaus- ja neuvontatyötä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Muistiliiton kehittämis- ja vaikuttamistyössä.


Voit vastata kyselyyn 30.10.–19.11.2023 välisellä ajalla. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia.


Lue lisää Muistiliikkuja-hankkeesta:

Muistiliikkuja-hanke Muistiliiton verkkosivuilla


Muistiliiton tietosuojaseloste


Lisätietoja: Tanja Kulmala, asiantuntija, puh. 045 657 8879 , tanja.kulmala@muistiliitto.fi

Taustaorganisaationi

Valitse itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Jos tehtäviisi kuuluu ohjaus- ja neuvontatyön ohella suunnittelua, voit valita kaksi eri vaihtoehtoa. 

Järjestetäänkö organisaatiossasi liikuntaneuvontaa muistisairaille?

Kohtaatko muistisairaita liikuntaneuvontatyössäsi?

Onko liikuntaryhmissäsi ollut muistisairautta sairastavia osallistujia?

Järjestetäänkö organisaatiossasi muistisairaille omia liikuntaryhmiä?

Onko alueellasi käytössä liikkumisen palvelupolku?

Koen, että minulla on työni kannalta riittävästi tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä (esim. käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyvät muutokset).

Koen, että minulla on valmiuksia kohdata muistisairaita omassa työssäni.

Koen, että minulla on taitoja motivoida ja kannustaa muistisairaita liikkumiseen lisäämiseen ja liikunnan harrastamiseen.

Koen tarvitsevani lisää tietoa seuraavista. Valitse kolme itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa

Millaisia haasteita olet kokenut muistisairaiden kohtaamisessa ja/tai ohjaamisessa?

Haluatko kertoa vielä jotain muuta muistisairaiden liikuntaneuvonnasta, kohtaamisesta tai liikkumisen ohjaamisesta ja liikkumiseen kannustamisesta?

0%