Tervetuloa vastaamaan kyselyynKyselyn avulla pyrimme selvittämään muistisairaiden, muistisairaiden läheisten ja ammattilaisten näkökulmasta, millaisia haasteita ja myönteisiä tekijöitä Kelan muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseihin liittyy ja millaista kuntoutuksen tulisi olla. 


Toivomme vastauksia etenkin muistisairauteen sairastuneilta. Läheiset voivat tarvittaessa avustaa vastaamisessa. Merkitkää tällöin vastaajan rooliksi ”muistisairauteen sairastunut”.
Mielipiteesi sopeutumisvalmennuksesta on meille tärkeää, joten vastaathan kyselyymme. Kysely käsittää reilu 20 kysymystä, vastaaminen kestää noin 15-20 min. 

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 21.5.2023 saakka.


Voit vastata kyselyyn vaikka et ole osallistunut sopeutumisvalmennuskurssille.Kysely on osa Muistiliiton Muistisope-hanketta, jota rahoittaa Kela.

Vastaamalla kyselyyn annat Muistiliitolle oikeuden käsitellä aineistoa/vastauksia sekä julkaista selvityksen tuloksia sekä Muistiliiton omissa kanavissa että myöhemmin Kelan hankeraportissa ja -julkaisussa. Vastaajia ei voida tunnistaa julkaisuista.


Muistiliitto sitoutuu käsittelemään kyselyaineistoa huolellisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

 

Outi Ronkainen

asiantuntija, Muistiliitto

Muistisope-hanke

outi.ronkainen@muistiliitto.fi

Olen

0%