Kysely musiikkiviennin tulovirroista 2023

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn musiikkiviennin markkina-arvosta. Tällä kyselyllä kartoitamme musiikkiviennistä ulkomailta tulleita tulovirtoja vuonna 2023


Toivomme vastauksia laajasti Music Finlandin asiakaskunnalta sekä valituilta musiikkiviennin markkina-arvoselvityksen kannalta keskeisiltä tahoilta. Tavoitteena on saada kuva musiikkiviennin laajuudesta ja sen tuottamasta liikevaihdosta. Mikäli sinulla on euromääräiset summat tiedossa, voit kirjata ne suoraan lomakkeelle. Jos euromääräinen erittely kuitenkin on työlästä, voit myös kuvailla tulovirtojen jakautumista prosenttiosuuksina arvioiden. Kaikesta tiedosta on hyötyä, kun selvitämme musiikkiviennin tuloksellisuutta. 


Kysymme tietoja kahdelta viime vuodelta, ja pyydämme erittelemään ulkomaan tuloja kolmessa pääkategoriassa - elävä musiikki, äänitteet ja tekijänoikeustulot - sekä lisäksi tietoja muista vientituloista.


Vastaathan kyselyyn heti kun sinulla on tiedot saatavilla


Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.


Lisätietoja:
Merja Hottinen
Tutkimuspäällikkö, Music Finland
merja.hottinen@musicfinland.fi
puh. 050-3477549

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä


K: Sain pyynnön vastata kyselyyn, mutta minulla ei ole ollut kansainvälisiä tuloja. Vastaanko silti?

V: Kysymme tietoja kaikilta Music Finlandin toiminnassa viime vuosina mukana olleilta sekä lisäksi musiikkiviennin arvon selvittämisen kannalta tärkeiksi arvioiduilta lähteiltä. Toimintamme arvioinnin kannalta olisi tärkeää saada vastaus kaikilta jotka kutsun saavat. Näin pystymme seuraamaan paitsi viennin onnistumisia myös esimerkiksi sen aikajännettä, esimerkiksi sitä, miten pitkään musiikinviejiltä kestää rahallisten tulosten saamisessa. 


K: En saanut erikseen kutsua kyselyyn, mutta haluan kertoa toiminnastani. Voinko  vastata?

V: Kaikki musiikkialan toimijat ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyyn. 


K: Minulla ei ole valmiiksi eriteltynä ulkomaan tuloja. Miten vastaan?

V: Jos kirjanpidossasi ei ole eritelty tuloja ulkomailta, voit vastata kyselyyn parhaan arviosi mukaan ja tarvittaessa esimerkiksi arvioida vientitoimintasi osuutta prosentuaalisesti liikevaihdostasi. Tärkeintä on, että suuruusluokka on oikein. 


K: Minulla ei ole pyydettyjä tietoja. Voinko ohjata kyselyn eteenpäin? 

V: Vastaukset ovat organisaatiokohtaisia, joten voit tarvittaessa ohjata kyselyn eteenpäin omassa organisaatiossasi tai tiimissäsi. 


K: Olen mukana useissa yrityksissä. Miten vastaan eri yritysten osalta?

V: Voit yhdistää lomakkeella tiedot parhaan arviosi mukaan tai täyttää lomakkeen jokaisen yrityksen osalta erikseen. Voit avata lomakkeen uudelleen avoimen linkin kautta, jonka löydät kyselyn lopusta.


K: Minulla on toiminimi tai teen musiikkivientiä yksityishenkilönä. Voinko vastata silti?

V: Kyllä. Voit vastata kyselyyn myös yksityishenkilönä, mikäli olet saanut musiikista henkilökohtaisesti Suomeen verotettavia tuloja ulkomailta (esim. sävellyspalkkiot, esiintymispalkkiot suoraan ulkomailta) vuosina 2022 tai 2023. Käytä raportointiin kuitenkin ammatinharjoittajille tarkoitettua lomaketta.

0%