Perehdyttämiskysely myynnin ammattilaisille


Perehdytys on merkityksellinen osa työtä. Se antaa eväät omassa työssä onnistumiseen sekä tukee positiivista työntekijäkokemusta. Kaikilla työntekijöillä on oikeus laadukkaaseen perehdytykseen! 


Olemme mukana SPLASH-hankkeessa (Sales Platform Studies for Higher Education), jossa tutkitaan digitaalisten opetusalustojen roolia myynnin opiskelussa. Hanke on Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman rahoittama, ja tutkimustyötä tekevät korkeakoulut Itävallasta, Italiasta, Tanskasta sekä Tampereen ammattikorkeakoulu Suomesta. 


Tässä kyselyssä kartoitamme myynnin ammattilaisten perehdytyskokemuksia ja -tarpeita. Vastausaikaa on torstaihin 30. kesäkuuta 2022 saakka. Vastaaminen vie sinulta vain muutaman minuutin! Iso kiitos jo etukäteen.

Mikä on työnantajasi päätoimiala?

Mihin seuraavista työpaikallasi keskitytään?

Millaista myyntiä työpaikallasi tehdään?

Missä seuraavista myynnin osa-alueista olisi työpaikallasi eniten kehitettävää?

Mitä seuraavista keinoista työpaikallasi on käytetty uusien myynnin ammattilaisten perehdytyksessä?

Käytetäänkö työpaikallasi uusien myynnin ammattilaisten perehdytyksessä digitaalisia koulutusalustoja?

Millaisia menetelmiä digitaaliset koulutusalustat hyödyntävät?

Käydäänkö työpaikallasi uusien myynnin ammattilaisten perehdytyksessä läpi yrityksen strategia, tuotetarjoamat ja tavoitteet?

Onko myynti työpaikallasi ryhmien tai joukkueiden vastuulla?

Onko ryhmällesi tai joukkueellesi asetettu tiimikohtaiset tavoitteet?

Onko työpaikallasi myynnin ammattilaisille asetettu omat henkilökohtaiset myyntitavoitteet?

Tuodaanko työpaikallasi työnantajan määrittelemät myyntitavoitteet ja myynnin kannustimet (esim. bonus ja provisio) läpinäkyvästi esiin perehdytyksessä?

0%