Nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen syötekysely Ylä-Savon alueelle

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen suurinta biokaasulaitosta - savolaisten tilojen voimin vähennämme 12,5 miljoonaa litraa dieseliä vuodessa! Laitos tulee käyttämään syötteinään maatilojen lantaa, nurmibiomassaa sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja prosessissa syntyvä biometaani jalostetaan nesteytetyksi biokaasuksi (LBG). Suomen Lantakaasu Oy on kiinnostunut kaikkien maatilojen syötteistä sekä näiden maatilojen tuottamasta biometaanista.

Suomen Lantakaasun tavoitteena on, että biokaasun tuotanto on kaikille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa. Tuotannon kannattavuuden arviointi on kuitenkin mahdollista vasta, kun tiedämme tarkemmin Ylä-Savon syötepotentiaalin ja siten tuotannosta aiheutuvat kustannukset.

Valio ja St1 ovat tehneet alustavaa syötekartoitusta, jonka mukaan Ylä-Savossa on potentiaalia laajamittaisen biokaasuntuotannon aloittamiseen. Tällä kyselyllä haluamme saada varmuutta syötteen alueellisesta saatavuudesta ja Ylä-Savon alueen energiapotentiaalista Suomen ensimmäisen suuren mittakaavan biokaasulaitoksen investointipäätöstä varten.

Kyselyllä haluamme tietää, ovatko Ylä-Savon alueen tilat halukkaita osallistumaan Suomen Lantakaasu Oy biokaasun tuotantoon. Tarkempi keskuslaitoksen paikka tarkentuu selvitysten ja toimitettavien syötteiden sijaintiin pohjautuen. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään myös aiheesta tehtävään maisterintutkielmaan, mikäli vastaaja antaa sille hyväksynnän.

Vastaukset ovat hankkeen toteutumiselle erittäin tärkeitä ja toivomme, että kysymyksiin vastattaisiin mahdollisimman laajasti. Toivomme vastauksia kyselyyn lähiviikkojen aikana, kuitenkin viimeistään 31.8.

Kiitos, kun olet mukana luomassa tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja!

Lisätietoihin ja mahdollisiin kysymyksiin vastaavat Jaakko Luoma ja Robert Harmoinen

Robert Harmoinen 040 900 7073 Robert.harmoinen@valio.fi

Jaakko Luoma 050 398 0436 Jaakko.luoma@valio.fi

                                                   

TIETOSUOJASELOSTE 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Suomen Lantakaasu Oy (”Lantakaasu” tai ”me”) käsittelee henkilötietojasi, jos olet vastannut Lantakaasun nesteyteytyn biokaasun tuotantolaitoksen syötekyselyyn.

 

 1.       Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä? 

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Suomen Lantakaasu Oy (y-tunnus 3267415-7).    


 2.       Mitä henkilötietojasi käsittelemme? 

 Käsittelemme seuraavia, antamiasi henkilötietoja: 

- maatalousyrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero, ja 

- muut kyselylomakkeessa antamasi tiedot, joista on mahdollista yhdessä muiden tietojen kanssa epäsuorasti tunnistaa henkilö.

3.        Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Käsittelemme tietoja Ylä-Savon alueelle suunnitellun biokaasulaitoksen syötepotentiaalin ja taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa sekä logistiikan suunnittelussa. 

 Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn maisterintutkielmassa, kyselyn tulokset anonymisoidaan ennen niiden hyödyntämistä maisterintutkielmassa. Anonymisointi tapahtuu poistamalla henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot vastauksista. Valmiissa maisterintutkielmassa ei ole mukana henkilötietoja. 

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.

4.       Ketkä käsittelevät henkilötietojasi? 

Suomen Lantakaasu Oy on Valion ja St1:n yhteisyritys. Henkilötietojasi käsittelevät Valion ja St1:n työntekijät, jotka käyvät läpi kyselyn tuloksia ja jotka ovat mukana tekemässä kannattavuuslaskelmaa tai jotka ovat mukana suunnittelemassa logistiikkaa. 

 Henkilötietojesi käsittelijänä toimii myös Surveypal, jonka järjestelmän kautta lähetämme kyselylomakkeen. Käytämme Microsoft 365 -pilvipalveluja (mm. Teams) työvälineinä. Lisäksi logistiikkaurakoitsijat käsittelevät logistiikan suunnittelussa tarvittavia henkilötietoja. 

 Edellä mainitut palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin siirrot toteutetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja siinä asetettuja vaatimuksia noudattaen.

5.       Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?    

Säilytämme henkilötietojasi kuuden kuukauden ajan. Maisterintutkielman osalta säilytämme henkilötietoja, kunnes maisterintutkielma on valmis (arvioidulta 12/2022 saakka). 

6.       Miten suojaamme henkilötietosi? 

Huolehdimme henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiirin niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

7.       Mitä oikeuksia sinulla on? 

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus: 

- saada pääsy henkilötietoihisi (saada henkilötiedot itsellesi nähtäväksi sähköisessä tai muussa kirjallisessa muodossa); 

-vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai niiden täydentämistä; peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelylle; 

-vaatia henkilötietojesi poistamista; ja 

-vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

 Sinun on esitettävä edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntösi kohdan 8 mukaisesti. Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Voimme voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin ilmoitamme kyseisen perusteen sinulle. Jos peruutat antamasi suostumuksen henkilötietojesi käsittelylle, suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tekemiimme toimenpiteisiin. 

 Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8.        Kehen voit ottaa yhteyttä? 

Jos haluat toteuttaa edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse:  

privacy.office@valio.fi 

jaakko.luoma@valio.fi 

robert.harmoinen@valio.fi         

        

Olen lukenut yllä olevan tietosuojaselosteen ja hyväksyn ehdot

0%